Re(2): [Openstandaarden] Voorstel voor persberi cht over nieuwepatentrichtlijn

Vincent Touquet vincent at ulyssis.org
Thu Sep 25 18:57:55 CEST 2003


On Thu, Sep 25, 2003 at 06:05:33PM +0200, Dominique Devriese wrote:
(knip)
>De nieuwe patentrichtlijn is natuurlijk niet het meest perfecte stuk
>wetgeving ooit, en lost niet alle problemen op, maar ik denk wel dat
>het een verbetering is tegenover de vorige situatie, en zeker
>tegenover wat de BSA ervan had willen maken.  Daarom lijkt het mij wel
>goed om te zeggen dat OpenStandaarden.be opgelucht is over de nieuwe
>richtlijn en zelfs de europarlementari?rs feliciteren met hun werk.
>Maar misschien is dat inderdaad wat overdreven, en moeten we ook
>benadrukken dat er nog problemen kunnen zijn met patenten

Een probleem is nog steeds dat het EPO meer geld haalt uit het
aanvaarden van patent-voorstellen, dan bij het afhouden van een patent,
dat creeert een zekere druk om  zoveel mogelijk patenten uit te reiken.
En dat kan niet goed zijn.

>Wat vind je van het volgende als standpunt van OpenStandaarden.be ?
>"Als organisatie die ijvert voor het gebruik van Open Standaarden, is
>Openstandaarden.be opgelucht over deze nieuwe patentrichtlijn.  Wij
>denken dat het een verbetering is boven de huidige status quo.  Er
>zijn wel nog enkele onduidelijkheiden in de richtlijn, maar wij hopen
>dat deze nog zullen verduidelijkt worden.  Wij zullen waakzaam blijven
>toezien op het werk van de Commissie en de lidstaten, en wij hopen dat
>zij de nu goedgekeurde tekst zonder inhoudelijke wijzigingen zullen
>implementeren."

Klinkt goed.

>Mag er trouwens ook geen sneer naar het EPO bij ?
>"Wij hopen ook dat het EPO als overheidsorganisatie met deze nieuwe
>richtlijn zich eindelijk gaat schikken naar de wetgeving terzake, en
>patenten enkel nog toekent op basis van de wettelijk bepaalde
>voorwaarden."

Vind ik niet slecht :)

mvg

Vincent


More information about the Openstandaarden mailing list