[Openstandaarden] Mail aan Philippe De Coene

Vansnick Rudi rudi.vansnick at isoc.be
Thu Dec 23 12:20:43 CET 2004


Uiteraard is het een goed idee. 
Graag toch eerst even de doelstellingen duidelijk oplijsten.

Wil zeker hieraan meewerken, doch mits duidelijke afspraken omtrent de
inhoudelijke aspecten.

Met vriendelijke groeten,

Rudi Vansnick
0475/281632

> -----Original Message-----
> From: openstandaarden-bounces at openstandaarden.be 
> [mailto:openstandaarden-bounces at openstandaarden.be] On Behalf 
> Of Peter Vandenabeele
> Sent: Thursday, December 23, 2004 11:33 AM
> To: Openstandaarden mailinglist
> Subject: Re: [Openstandaarden] Mail aan Philippe De Coene
> 
> 
> On Wed, Dec 22, 2004 at 09:14:20PM +0100, Pieter Van Houtte wrote:
> 
> [...]
> 
> > Daarom heb ik het voorstel dat U en alle overheidsdiensten 
> die werken 
> > rond
> > informatisering, zich zouden inzetten voor het inlichten 
> van de bevolking 
>                                
>   ^^^^^^^^^
> > over primaire beveiliging en de eerder aagehaalde alternatieven.
> 
> Mag ik hier even op inpikken ... en meteen een oproep doen om 
> dit naar een andere lijst te migreren ...
> 
> Mag ik ervan uitgaan dat de grote meerderheid van die 
> "bevolking" die nu een thuis PC gebruiken (met voor 95% of 
> meer Windows erop) als een soort "desktop user" gezien mag worden.
> 
> Daarom blijf ik erbij dat we naast de politiek proberen te 
> beinvloeden om hier de juiste beslissingen te nemen, we ook 
> technologisch de juiste oplossing moeten voorstellen die voor 
> de thuis-desktop gebruiker toepasbaar is. En de huidige 
> standaard Linux is die NIET (Mac trouwens wel, maar Mac is 
> niet zeer goedkoop, dus voldoet niet aan mijn specs).
> 
> Dat was ook mijn reden om als afsplitsing van deze lijst een 
> "desktop@" lijst op te starten. Onder dit domein heb ik de 
> indruk dat die op dit 
> moment niet actief is. Vorige mails die ik stuurde naar 
> desktop at openstandaarden.be bouncen ...
> 
> Deze lijst gaat over Open Standaarden. Op zich nuttig, maar 
> de discussie over virussen en optimale beveiliging voor 
> thuiscomputer voor "the masses" is een andere topic en daarom 
> zou ik liever deze mailinglist er niet verder mee vervuilen.
> 
> Ik heb al enkele keren op het punt gestaan om dan maar zelf 
> onder een of ander domein een "desktop@" lijst op te starten 
> die als doel heeft om dus te discussieren van hoe we voor 
> "the masses" een makkelijk bruikbaar, goedkoop en veilig 
> alternatief kunnen opbouwen. Recente mails van mij (maar 
> gebounced op het adres desktop AT openstandaarden.be) hadden 
> het erover van hoe ik mijn vader problemen heeft (80 jaar, arme 
> Windowsgebruiker die heel zijn computer (Win XP) heeft moeten laten 
> herinstalleren en nu bijna niks meer durft te doen ermee), 
> mijn 6 kids die grotendeels naar Linux zijn overgestapt, 
> sinds ik 'amsn' heb geinstalleerd, de kids van mijn vriendin 
> die quasi volledig over zijn en zelfs mijn vriendin die ook 
> al de voordelen inziet, wanneer de Windows weer eens plat is 
> en de linux rustig blijft voortzoemen ...
> 
> Dus CONCRETE VRAAG: 
> 
> Willen we met een klein team onder een of ander domein een 
> "desktop@" mailing lijst afsplitsen die als doel heeft om 
> "desktop voor thuisgebruikers" te promoten (en hopelijk ook 
> te realiseren).
> 
> Specs zouden zijn:
> 
> * makkelijk te gebruiken (Nederlands, makkelijke interface, 
> betrouwbaar,
>  voor alle leeftijden, ...)
> * goedkoop (eigenlijk gratis, maar dat wil ik even niet gezegd hebben)
> * veilig (tegen virussen, SPAM, worms, ...)
> * betrouwbaar (2 level, met misschien zelfs centrale 
> administratie op 3rd level)
> 
> Ik ben weerhoudend om deze discussie hier op de 
> openstandaarden.be lijst uit 
> te bouwen, want IMHO is ze hier off-topic, daarom mijn oproep 
> voor een aparte 
> lijst. 
> 
> CONCRETE ACTIE:
> 
> Als je hierin geinteresseerd bent, stuur me dan een prive mail op 
> peter at vandenabeele.com en dan starten we van daaruit wel. 
> 
> disclaimer: ik zie dit meer als een prive initiatief en niet als iets 
> waar mijn firma belang bij heeft (deze werkt in andere professionele 
> markten met Linux). Het idee komt meer van de ervaringen in mijn 
> familiale kring waar de conversie toch al goed onderweg is.
> 
> Vr. Gr. 
> 
> Peter Vandenabeele _______________________________________________
> Openstandaarden mailing list
> Openstandaarden at openstandaarden.be
> http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
> 

More information about the Openstandaarden mailing list