[Openstandaarden] Staatsecretarus Vanvelthoven wil goedkope internet computer, een kans voor Open Office / firefox / e.d.

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Sun Dec 5 19:30:55 CET 2004


Ward Vandewege wrote:
> On Sun, Dec 05, 2004 at 06:07:18PM +0100, Peter Dedecker wrote:
> 
>>Wouter Verhelst wrote:
>>
>>>Zijn er geen card readers met ingebouwd klavier, waarop een gebruiker
>>>eventueel een PIN-code zou kunnen intikken?
>>
>>Yup, staat zo in een van die eerste documenten.
> 
> Er staat ook bij dat er typisch geen GNU/Linux support is voor lezers van dat
> type; en dat ze speciale drivers vereisen voor de eID kaart toepassingen...

Maar dan zouden we wel bij de fabrikanten van die dingen moeten gaan 
klagen en niet zozeer bij de overheid. Tenzij we de overheid kunnen 
overtuigen om voor ons te gaan klagen :-)

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.vtk.ugent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20041205/731fd732/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list