[Openstandaarden] Veilig internet: correcte informatie is essentieel...

Peter Vandenabeele peter.vandenabeele at mind.be
Tue Dec 21 19:50:43 CET 2004


On Mon, Dec 20, 2004 at 09:10:51PM +0100, Herman Bruyninckx wrote:
> Geachte heer,
> 
> U blijkt uw gewicht in de schaal te willen leggen voor een veiliger
> internet. Op het eerste zicht kan iedereen zo'n initiatief alleen maar
> toejuichen natuurlijk. De praktische kant van uw actie wordt echter heel
> wat bedenkelijker als ik de door u aangebrachte "informatie" bekijk:

Herman,

Ik vraag me af als het nuttig was om in deze mail aan Dhr. De Coene
de erg kritische toon te gebruiken die ik erin lees. 

Misschien was het nuttig geweest om eerst wat meer neutrale informatie 
te bezorgen over de concepten van Open Standaarden en Vrije Software 
en op die manier op de beleidsmakers te wegen. Tenslotte moet ik met de 
statistieken die ik in mijn omgeving zie, toch vaststellen dat 90% van 
de Vlaamse bevolking nog weinig zicht heeft op het belang van Open 
Standaarden en Vrije Software voor de maatschappij en de economie.

Ik moet toegeven dat de ervaring op http://www.philippedecoene.be/
ook voor mij ontgoochelend is (een vlak groen scherm met verder
niets op), maar misschien moeten we beter eerst duiden wat de 
verschillende opties zijn op het vlak van browsers en web site
opbouw. Iedereen op deze lijst is evident bereid meer toelichtig
hierover te geven.

In elk geval wil ik toch wel melden aan Dhr. De Coene dat een aantal 
belangrijke firma's in Kortrijk en omstreken een groot aantal
succesvolle projecten met Linux en andere Open Source SW hebben 
geimplementeerd en het dus ook daar van belang is (hier mag ik nog geen 
details over geven want dat is net bedrijfsgeheim). Een project uit 
Brussel, waar ik wel over mag spreken, is dat ook de nieuwe terminals 
die Banksys binnenkort zal plaatsen in de winkels, op Linux draaien en 
dit toch een stuk legitimatie moet bieden voor de maturiteit van Linux 
en Vrije Software in het algemeen in kritische real-life applicaties. 

Ik neem aan dat ook het recente succes van Firefox als pragmatisch wapen 
tegen virussen (ook op MS Windows computers), Dhr. Coene niet ontgaan is.

Ook in onze firma, heeft onze Linux set-up tot nog toe geen enkele last 
ondervonden van alle virussen etc. die er op het Internet circuleren. 
De virussen komen wel binnen, maar zijn voor ons tot op heden onschadelijk 
gebleken. We zouden een Vrije Software virusscanner kunnen draaien, maar
dat is tot op heden nog niet echt nodig gebleken.

Zeker voor het ONDERWIJS is het essentieel om meer fundamenteel naar 
Open Soruce te kijken. Mijn 6 kids (6 tot 16 jaar) en die van mijn 
vriendin (12 en 14 jaar) zijn nu ondertussen geevolueerd naar een 
toestand waarin de (6) Linux computers op 2 locaties de bovenhand hebben
op de (2) Windows computers die er ook nog staan. 

Op de linux computers leren ze zelf programmeren (C, Python, bash, Perl), 
leren ze zelf hoe ze een web site moeten maken (met begrip van de 
onderliggende html taal), leren ze beveiliging te beheren in een multi-user 
omgeving (zelfs de kleine van 6 jaar waken angstvallig over hun paswoord
op de Linux computers, om niet hun high-scores bij de spelletjes te laten 
verwateren), kunnen ze chatten, gamen op honderden legale gratis games, 
etc. etc.

Misschien is het meest sprekend dat de zoon van mijn vriendin vorige
week op 5 minuten tijd een 20/20 haalde voor zijn examen informatica
(3e middelbaar) terwijl de rest van de klas (windows gebruikers) veel 
langer nodig had en bijlange geen 20/20 haalden ... 

_Dit_ is wat de veiligheid van computers en de competitiviteit van 
Vlaanderen echt zal doen toenemen: hele klassen scholieren en studenten 
die een dieper inzicht hebben in informatica en de verschillende
risico's die ermee zijn verbonden door de mogelijkheden die 
hen door Open Source worden geboden. De zwaktste schakel in het hele
security gebeuren is de mens, en door de jongeren direct via Open 
Source betere inzichten te geven in informatica, zal men een enorme 
verbetering realiseren.

Steeds bereid tot debat :-)

Vr. Gr.

Peter Vandenabeele

--

> Vriendelijke groeten,
> 
> Herman Bruyninck
> -- 
>   K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
> <http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc> Tel: +32 16 322480

-- 
Peter Vandenabeele
CEO
http://mind.be : Embedded Linux and eCos experts
mail : peter.vandenabeele at mind.be
gsm  : +32-478-27.40.69
tel  : +32-16-30.96.66
fax  : +32-16-30.96.44

Join me on http://www.LinkedIn.com, fun in business networking !More information about the Openstandaarden mailing list