[Openstandaarden] Veilig internet: correcte informatie is essentieel...

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Tue Dec 21 21:45:46 CET 2004


Op dinsdag 21 december 2004 19:50, schreef Peter Vandenabeele:
<snip>
> Misschien is het meest sprekend dat de zoon van mijn vriendin vorige
> week op 5 minuten tijd een 20/20 haalde voor zijn examen informatica
> (3e middelbaar) terwijl de rest van de klas (windows gebruikers) veel
> langer nodig had en bijlange geen 20/20 haalden ...
>
> _Dit_ is wat de veiligheid van computers en de competitiviteit van
> Vlaanderen echt zal doen toenemen: hele klassen scholieren en studenten
> die een dieper inzicht hebben in informatica en de verschillende
> risico's die ermee zijn verbonden door de mogelijkheden die
> hen door Open Source worden geboden. De zwaktste schakel in het hele
> security gebeuren is de mens, en door de jongeren direct via Open
> Source betere inzichten te geven in informatica, zal men een enorme
> verbetering realiseren.

Ja, volgens mij lijkt het ook veel nuttiger om de lessen "Werken met Microsoft 
producten" te vervangen door bijvoorbeeld één of meerdere van volgende lessen 
(belangrijkste eerst):
1) "Veiligheid, privicy en computers: hoe omgaan met informatica?"
2) "Waarom Open Standaarden ook nuttig zijn in ICT"
3) "Wat is het internet: geschiedenis, toepassingen, filosofie,..."
4) Netiquette

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20041221/ed531228/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list