[Openstandaarden] Philippe De Coene

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Wed Dec 22 17:00:12 CET 2004


Philippe vroeg mij deze brief ook op openstandaarden te plaatsen.


Geachte,

Hierbij wil ik u danken voor de reactie op mijn actieplan voor 
internetveiligheid. Er zijn overigens bijzonder veel reacties binnengekomen, 
wat bewijst dat het thema toch wel leeft en dat er terecht aandacht ontstaat 
voor het onderwerp vanuit de politiek.

In bijna alle reacties worden de bekommernissen voor een veilig internet 
gedeeld. Een aanzienlijk aantal van de reacties is het echter oneens met (een 
deel) van de gesuggereerde maatregelen.

Als goede democraat wil ik niet doof en blind zijn voor kritiek en daarom ben 
ik alleszins bereid, samen met de sp.a-fractie in de Kamer, om het actieplan 
bij te sturen. Toch dit, blijkbaar slaat de verzuring ook toe bij sommige 
fervente computergebruikers: hier en daar ontvingen we beledigende, soms 
kwetsende en anti-politieke opmerkingen. Geen paniek, ik laat me daar niet 
door afleiden. 

Wat me wel bezig houdt, is de zorg voor een veilig massamedium internet omdat 
dit een thema van de toekomst is.   En met al wie hiervoor een positieve 
bijdrage wil leveren, zijn de sp.a en ikzelf graag bereid in debat te treden.

Hierbij al een aantal verduidelijkingen:

1.Ik ben tegen softwarepatenten en heb daarover in de Kamer een debat gevoerd 
met leden van de federale regering. Ook de sp.a in het Europese Parlement 
voert de strijd voor vrije software.

2.Men meldt me dat er nu al veel gratis te downloaden veiligheidssoftware ter 
beschikking is. Gelukkig maar. Een deel daarvan is trouwens te vinden op de 
site veiligecomputer.be. Toch zou het goed zijn mocht een onafhankelijke 
publieke instelling, ik denk dan aan het BIPT, al die sites met software in 
kaart brengen (bijzonder weinig mensen zijn daar op de hoogte van), en ook 
zou screenen op de reële waarde ervan. Vermelding en quotering zouden een 
belangrijk onderdeel zijn van een permanente on line-communicatie met 
computergebruikers. 

3.Ik wil enkel de belangen van zoveel mogelijk gebruikers verdedigen. In 
nieuwe voorstellen bekijken we hoe ook Microsoft kan onderworpen worden aan 
maatregelen voor meer internetveiligheid. Overigens, met respect voor Linux, 
Open Source, Mac, Mozilla, Firefox, Thunderbird …

4.Het actieplan wordt bijgestuurd, dankzij ondermeer uw opmerkingen. Hopelijk 
komen we samen op voor een gemeenschappelijk doel, veilig internet, en hebben 
we de nodige openheid van geest inzake de voorstellen om dat doel te 
bereiken.

Met vriendelijke groeten en de beste wensen voor kerst en nieuwjaar,

Philippe De CoeneMore information about the Openstandaarden mailing list