[Openstandaarden] Philippe De Coene

Peter Vandenabeele peter.vandenabeele at mind.be
Wed Dec 22 17:13:17 CET 2004


On Wed, Dec 22, 2004 at 05:00:12PM +0100, Onno Timmerman wrote:
> Philippe vroeg mij deze brief ook op openstandaarden te plaatsen.

[...]

> Wat me wel bezig houdt, is de zorg voor een veilig massamedium internet omdat 
> dit een thema van de toekomst is.   En met al wie hiervoor een positieve 
> bijdrage wil leveren, zijn de sp.a en ikzelf graag bereid in debat te treden.

Ik denk dat veel voortrekkers van deze lijst hier gerust willen op ingaan 
en een ernstig debat willen voeren. 

Hoe zou Dhr. De Coene dit debat willen organiseren ?

Mij lijkt het dat een gesprek in Brussel op een uur rond de middag (files !)
met een 3-tal personen van deze lijst en wat specialisten van Fedict bijv. 
toch wel nuttig zou kunnen zijn. Je zou later ook eens een meer open
meeting kunnen opzetten met verschillende betrokken partijen, maar laten
we gewoon met een kleine meeting starten.

Vr. Gr.

Peter

-- 
Peter Vandenabeele
CEO
http://mind.be : Embedded Linux and eCos experts
mail : peter.vandenabeele at mind.be
gsm  : +32-478-27.40.69
tel  : +32-16-30.96.66
fax  : +32-16-30.96.44

Join me on http://www.LinkedIn.com, fun in business networking !More information about the Openstandaarden mailing list