[Openstandaarden] Philippe De Coene

ISOC Belgium isocbe at isoc.be
Wed Dec 22 20:33:30 CET 2004> -----Original Message-----
> From: openstandaarden-bounces at openstandaarden.be 
> [mailto:openstandaarden-bounces at openstandaarden.be] On Behalf 
> Of Peter Vandenabeele
> Sent: Wednesday, December 22, 2004 5:13 PM
> To: Openstandaarden mailinglist
> Subject: Re: [Openstandaarden] Philippe De Coene
> 
> 
> On Wed, Dec 22, 2004 at 05:00:12PM +0100, Onno Timmerman wrote:
> > Philippe vroeg mij deze brief ook op openstandaarden te plaatsen.
> 
> [...]
> 
> > Wat me wel bezig houdt, is de zorg voor een veilig 
> massamedium internet omdat 
> > dit een thema van de toekomst is.   En met al wie hiervoor 
> een positieve 
> > bijdrage wil leveren, zijn de sp.a en ikzelf graag bereid 
> in debat te 
> > treden.
> 
> Ik denk dat veel voortrekkers van deze lijst hier gerust 
> willen op ingaan 
> en een ernstig debat willen voeren. 
> 
> Hoe zou Dhr. De Coene dit debat willen organiseren ?
> 
> Mij lijkt het dat een gesprek in Brussel op een uur rond de 
> middag (files !) met een 3-tal personen van deze lijst en wat 
> specialisten van Fedict bijv. 
> toch wel nuttig zou kunnen zijn. Je zou later ook eens een 
> meer open meeting kunnen opzetten met verschillende betrokken 
> partijen, maar laten we gewoon met een kleine meeting starten.

Wekelijks hebben wij dergelijke vergaderingen, maar concreet wordt er weinig of
niets ondernomen. Zelfs projectvoorstellen werden ingediend bij de betrokken
ministers, maar die blijken alleen maar te dienen om de stapel te verhogen.
Maanden later is men dan plots wel geïnteresseerd maar dat is dan ook het enige
positieve.

Gezien het stilzwijgen van de overheid, beslisten wij dan maar om zelf de nodige
acties op te starten. Zo start 1 januari 2005 onze Internet ombudsdienst,
gebaseerd op onze ervaring met de spamklachtendienst. 

En alle partijen (organisaties, verenigingen, ...) die zich geroepen voelen
hieraan mee te werken zijn dan ook hartelijk welkom. Meer details worden na 25
december bekend gemaakt.

Tot daar mijn inbreng.

Rudi Vansnick
ISOC Belgium

> Vr. Gr.
> 
> Peter
> 
> -- 
> Peter Vandenabeele
> CEO
> http://mind.be : Embedded Linux and eCos experts
> mail : peter.vandenabeele at mind.be
> gsm  : +32-478-27.40.69
> tel  : +32-16-30.96.66
> fax  : +32-16-30.96.44
> 
> Join me on http://www.LinkedIn.com, fun in business 
> networking ! _______________________________________________
> Openstandaarden mailing list
> Openstandaarden at openstandaarden.be
> http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
> 

More information about the Openstandaarden mailing list