[Openstandaarden] Mail aan Philippe De Coene

Pieter Van Houtte pieter.van.houtte at pandora.be
Wed Dec 22 21:14:20 CET 2004


[t.a.v. Dhr. Philippe De Coene; kopie aan Dhr. Peter Van Velthoven]


Geachte,

Als gepassioneerd internet- en computergebruiker luisterde ik deze middag met 
meer dan gewone aandacht naar het nieuws op de openbare omroep toen men het 
had over Uw pleidooi voor een 'beleid internetbeveiliging'. Ik vernam dat U 
in dit kader het voorstel wil indienen dat de overheid gratis 
antivirus-software ter beschikking zou stellen. “De staat zou een 
aanbesteding moeten uitschrijven voor dit soort software en die voor een 
symbolisch bedrag ter beschikking stellen”, aldus de berichtgeving op 
VRTnieuws.net.

Allereerst wil ik benadrukken dat ik Uw pleidooi omtrent internetbeveiliging 
een lovenswaardig initiatief vind. Samen met U moet ik vaststellen dat de 
(on)veiligheid op het internet voor veel gebruikers en organisaties zowel 
technische als financiële consequenties teweeg brengt. Uit mijn persoonlijke 
ervaring heb ik net als U het gevoel dat deze problemen bij veel gebruikers 
tot een afwending van het internetgebruik leiden.

Echter kan ik mij niet terugvinden in de oplossing die U hiervoor aanrijkt. 
Naar mijn mening is Uw oplossing slechts een lapmiddel voor een probleem dat 
preventief en grondiger moet worden aangepakt.

Veel van deze beveiligingsproblemen zoals virussen, wormen, hoaxen, 
autodialers, spyware, enzovoort zijn slechts speficieke problemen bij het 
gebruik van het Windows besturingssysteem en de hierbij meegeleverde 
software. Vele problemen kunnen vermeden worden door het adequaat updaten van 
deze programma's. De producent van Windows, mn. Microsoft, biedt op zijn 
website geregeld updates en patches aan die het ergste leed kunnen verhelpen. 
Verder kan de veiligheid van de internetgebruiker verhoogd worden door 
gebruik te maken van alternatieve en veiligere applicaties. Zo'n 
alternatieven kan je veelal gratis op het internet terugvinden omdat deze 
ontwikkeld zijn als vrije en open-source software. De twee bekendste 
voorbeelden hiervan zijn Firefox (webbrowser; 
http://www.mozilla.org/products/firefox/) en Thunderbird (e-mail software, 
http://www.mozilla.org/products/thunderbird/).
Uiteraard is op het Windows platform het gebruik van beveiligingssoftware 
zoals virusscanners een goede bijkomende beveiliging.

Als de gebruiker helemaal veilig het internet opwil, is het gebruik van een 
veiliger besturingssysteem een nog betere oplossing. Als voorbeeld hiervan 
zou ik Linux willen aanhalen. Dit is een volledig vrij en open-source 
besturingssysteem dat omwille van zijn ontwerp een heel stuk veiliger is dan 
bijvoorbeeld Windows. Als U een technisch gefundeerde argumentering hiervoor 
wil raadplegen, kan ik U ten stelligste dit artikel aanraden: 
http://www.theregister.co.uk/security/security_report_windows_vs_linux/

Daarom heb ik het voorstel dat U en alle overheidsdiensten die werken rond 
informatisering, zich zouden inzetten voor het inlichten van de bevolking 
over primaire beveiliging en de eerder aagehaalde alternatieven. Naar mijn 
mening zou tevens in Uw pleidooi inlichting over - en promotie van dergelijke 
vrije alternatieven een voornamere rol moeten gaan spelen. Het kan niet dat 
de overheid wegens -voornamelijk- gebreken in een product van een quasi 
monopolist belastingsgeld zou moeten begroten. Dit terwijl er betere en 
goedkopere alternatieven zijn, die dan nog eens open standaarden in de hand 
werken; wat mede deel uitmaakt van het federaal informatiseringsbeleid.

Indien U dit wenst, kan ik U hieromtrent verdere informatie verschaffen.

hoogachtend,

Pieter Van HoutteMore information about the Openstandaarden mailing list