[Openstandaarden] SP.a (Anne-Marie Baeke): Financikn had beter niet voor Microsoft gekozen

David GLAUDE dglaudemailing at gmx.net
Tue Feb 10 23:28:53 CET 2004


Ik belof that dit is geen news voor Onno...
Maar het is toch interesant (zonder vertaling het is moeilijk voor mij).

David GLAUDE

From: hermes at politiek.net [mailto:hermes at politiek.net]
Sent: mardi 10 février 2004 21:27
Subject: Hermes (Financikn had beter niet voor Microsoft gekozen)

Hermes Persmededeling

Financikn had beter niet voor Microsoft gekozen


Organisatie:
SP.A

Verstuurd door:
Peter Hertog

E-post:
peter.hertog at s-p-a.be

Internet:
http://www.s-p-a.be

Telefoon:
0475/75.94.73

Telefax:


Datum:
10-02-2004


De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën moderniseert zijn
computerpark. Volksvertegenwoordiger Anne-Marie Baeke (sp.a): "Mooi,
ware het niet dat het allemaal PC's zijn met een Microsoftlicentie. Dat
is misschien op korte termijn de makkelijkste manier, maar zeker niet de
goedkoopste en op lange termijn ook de minst bruikbare. Beter was
geweest te kiezen voor zogenaamde vrije software.Met de aankoop van 8.000 nieuwe computers met besturingssysteem Windows
2000 beschikt de FOD Financiën nu over 23.000 computers. Om geschikt te
zijn voor de specifieke taken van Financiën werden ook speciale
Microsoftlicenties aangekocht voor een totaal bedrag van 1.700.000 euro.
Anne-Marie Baeke: "Op zich is het natuurlijk goed dat Financiën
moderniseert. Alleen hebben ze volgens mij de foute keuze gemaakt om
weer eens voor Microsoft te kiezen."Zo vraagt ze zich af waarom de overheid niet voor de zogenaamde vrije
software heeft gekozen. "Er is heel wat uitstekende vrije software te
verkrijgen, zoals het besturingssysteem GNU/Linux. Steden als München
(16.000 computers) zetten hun ganse administratie op dit
besturingssysteem."De licentiekosten liggen hier veel lager en bovendien is Linux een zeer
open platform om specifieke software applicaties te ontwikkelen. Baeke:
"Daar ligt nu net hét voordeel van de vrije software: de gebruiker mag
die vrij aanpassen naar zijn behoeften - wat voor een dienst als
Financiën niet onbelangrijk is - en de licenties zijn niet beperkt in de
tijd, in tegenstelling tot die van Microsoft."Bovendien blijft een computer bij het gebruik van Linux langer in
roulatie omdat de systeem eisen minder vereisen. Dit kan op langere
termijn een dubbele kostenbesparing zijn. Baeke: "Terwijl bij Windows
2000 de support na een aantal jaar afloopt. Waardoor instellingen
gedwongen worden om een nieuwe versie van Windows te kopen. Want eens je
met hun gesloten systeem werkt, kan je bijna niet anders dan verder
werken met Microsoft: hun toepassingen kunnen op geen enkel andere
systeem draaien. Daarbij komt nog dat nieuwe versies van Windows vaak
ook een zwaardere computer vereisen, waardoor je weer ...."Er bestaat zelfs vrije software waarbij helemaal geen licentiekosten
moeten betaald worden. OpenOffice.org bijvoorbeeld. Baeke:
"Verschillende overheden over de wereld nemen steeds vaker deze software
over, precies vanwege het prijsverschil en openstructuur."Tot slot begrijpt Baeke ook niet waarom er niet gezocht is naar de vele
kleinere Belgische bedrijven die uitstekende software ontwikkelen. "De
overheid helpt hier Microsoft om zijn monopolie nog te versterken."Meer info: Anne-Marie Baeke 0474/27.85.69
[Reageren
<http://atlas.politiek.net/cgi-bin/toon.pl?url=cgi-bin/hermes/reageren.p
l_qreferentie=402947ad_alayout=68> ] [Persmededeling
<http://atlas.politiek.net/cgi-bin/toon.pl?url=cgi-bin/hermes/hermesmeld
ing.pl_qreferentie=402947ad_alayout=68>  en reacties op het web nalezen]

-- 
Don't let computer expert control election...
Endorse: http://www.free-project.org/resolution/
For Belgium: http://www.poureva.be/

More information about the Openstandaarden mailing list