[Openstandaarden] SP.a (Anne-Marie Baeke): Financikn had beter niet voor Microsoft gekozen

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Wed Feb 11 02:04:41 CET 2004


Op di 10-02-2004, om 22:58 schreef Onno Timmerman:

> Trouwens de www.vlaanderen.be is een waar bastion geworden van .doc .ppt 
> .exl formaten. Der staan er tegenwoordig meer op dan PDF's. Hopelijk 
> denk generatie 2016 dat naast het Chinees leren open standaarden leren 
> ook wel eens nuttig gaat zijn!


Bestaan dan er nergens richtlijnen voor overheidspublicaties?
Vb dat publicaties via het web moeten voldaan aan WAI en/of Section 508

http://www.w3.org/WAI/
Web Accessibility Initiative (WAI)

http://www.section508.gov/
Section 508 requires that Federal agencies' electronic and information
technology is accessible to people with disabilities. 


In principe kan toch niemand daartegen zijn?


wouter
www.opencursus.org
www.vrijschrift.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20040211/eccaea17/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list