[Openstandaarden] Anne-Marie Baeke

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Tue Feb 17 17:23:01 CET 2004


Op di 17-02-2004, om 14:27 schreef Onno Timmerman:
> Het voorstel van Anne-Marie Baeke.
> 
> Het staat ook op ZD-NET de lezers zijn daar nogal negatief over het idee.
> 
> http://www.zdnet.be/News.cfm?id=34030
> 
> Het gaat eigenlijk voornamelijk over de vraag om Open Office te 
> gebruiken inplaats van altijd maar MS Office.

Als de overheid PDF wil gebruiken ipv .doc's
dan moet je ook de Adobe-plugin in rekening brengen.
Is dat gebeurt? Wat kost dat tegenwoordig?


W.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20040217/8fbf9470/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list