[Openstandaarden] Open your Gates

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Thu Feb 19 15:23:20 CET 2004


Blijkbaar haalt spirit en sp.a communciatie/marketing dienst het in het 
hoofdt om openstandaarden en vrije software te steunen.

Vind het allemaal goed en wel maar ik heb daar niets mee te zien, nog 
inhoudelijk nog communicatief. Zie www.steunvrijesoftware.be en 
www.ideeenfabriek.be . Des te minder omdat de site's volledig in 
Flash/gedeeltelijk in flash zijn!

Onno


More information about the Openstandaarden mailing list