[Openstandaarden] XML patenten

Steven Noels stevenn at outerthought.org
Fri Feb 20 10:10:07 CET 2004


On 20 Feb 2004, at 09:01, Tijl Vercaemer wrote:

> XML is een open standaard (of op z'n minst toch een open formaat) dat
> ontzettend veel wordt gebruikt in heel wat toepassingen. Het
> bestandsformaat van OpenOffice.org bijvoorbeeld maakt gebruik van XML.
>
> Nu ook Microsoft Office XML gaat gebruiken, neemt Microsoft een aantal
> patenten op XML. Dit maakt het juridisch gevaarlijk om een functie in 
> een
> andere office suite in te bouwen om MS Office bestanden te
> lezen. Bovendien kan het ook gevaarlijk zijn om zelf XML in een andere
> toepassing te gebruiken.

Heeft iemand die patenten eigenlijk al eens bekeken? XML is idd een 
standaard, net als ASCII er één is: een meta-taal, om toegepaste talen 
mee te creëren. Op zich stelt XML dus niks voor, het gebruik ervan 
wordt pas relevant binnen een concrete applicatie. Deze applicatie zal 
o.a. normaliter een beschrijving bevatten van de XML elementen & 
attributen die binnen die applicatie van betekenis zijn.

MS deed zoiets voor het gebruik van XML binnen MS Office: een Schema 
van elementen en attributen waaruit een XML MS Office document moet 
bestaan. Zij trachten dit Schema te beschermen, wat net hetzelfde is 
als iemand die aan de hand van één of andere patentvrije 
programmeertaal een patenteerbare applicatie maakt. In hun 
gebruikersovereenkomst van het Office XML Schema nemen zij een aantal 
clausules op die het idd "gevaarlijk" zouden kunnen maken voor 
applicatieontwikkelaars om gebruik te maken van dit Schema 
(bijvoorbeeld een Office import functionaliteit). Dat MS dit doet, is 
misschien niet netjes, maar "makes perfect business sense to me": ze 
willen hun intellectuele eigendomsrechten vrijwaren, en zijn 
(momenteel) niet zinnens om het Schema via een standaardenorganisatie 
te laten ratificeren. Je kan de huidige situatie vergelijken met het 
oude zeer van het Unisys patent op compressie van GIFs. Het juiste 
antwoord van de software community was zelf een volwaardig (en beter) 
alternatief maken voor GIF: PNG.

Op dezelfde manier heeft MS nu een patent op het gebruik maken van XML 
voor het beschrijven van het uitvoeren van verschillende 
programmastappen, wat op het eerste zicht heel vergelijkbaar is met wat 
Ant doet. Een dergelijk patent zou kunnen gebruikt worden om een 
licensie ($) te vragen op het gebruik van de beschreven methodologie in 
een andere applicatie. Wie dit niet zou willen betalen, riskeert een 
proces. Tijdens dat proces zal gekeken worden of er zgn. "prior art" 
aanwezig is. In het geval van dit voorbeeld was die er zeker: Ant 
bestond jaren vooraleer MS een gelijkaardige methode patenteerde. 
Wanneer deze prior art kan aangetoond worden (wat een no-brainer is), 
kan MS op zijn hoofd gaan staan, maar zal het zeker geen licensie 
kunnen vragen aan de ontwikkelaar. Het merendeel van de door grote 
bedrijven aangevraagde patenten zijn vooral bedoeld als pasmunt tijdens 
processen: mochten ze elkaar den duvel aandoen, dan zal er in ieder 
geval "papier" genoeg zijn om oeverloos te debateren en op die manier 
evt. de mogelijkheid te hebben om patentlicensies te verkopen. Alleen 
zal die prior art hen vaak de das omdoen, ook al omdat de bewijslast 
vaak aan de kant van de vragende partij zit. Bijvoorbeeld SCO die er 
niet in slaagt om IBM te laten bewijzen alsof IBM ooit ouwe SCO code 
geplagieerd heeft, omdat IBM hiervoor eerst met alle oude versies van 
de broncode van hun Unix besturingssysteem zou moeten afkomen - wat ze 
geenszins van plan zijn, en al zeker niet op een manier dat SCO's 
controle werk zou vergemakkelijkt worden. Het proces wordt op die 
manier een uitputtingsslag waarbij vaak geen winnaar is.

Boerenverstand dus, en niet alles geloven wat er op /. gezegd wordt. 
Trouwens, OpenOffice en zijn XML grammars waren er ook voor het MS 
patent, dus hét antwoord op zo'n MS patent is het gebruik van OO 
aanmoedigen, en evt. het OO project zelf the helpen door testing en 
patches in te sturen. Zo'n betoging is koren op de molen van de open 
source FUD'ers. Gewoon negeren, die MS patenten.

HTH,

</Steven>
-- 
Steven Noels              http://outerthought.org/
Outerthought - Open Source Java & XML      An Orixo Member
Read my weblog at      http://blogs.cocoondev.org/stevenn/
stevenn at outerthought.org        stevenn at apache.orgMore information about the Openstandaarden mailing list