Re(2): [Openstandaarden] XML patenten

wim.stubbe at b-rail.be wim.stubbe at b-rail.be
Fri Feb 20 15:40:00 CET 2004


Steven Noels  (20/02/04  10:10):
>On 20 Feb 2004, at 09:01, Tijl Vercaemer wrote:
>
>> XML is een open standaard (of op z'n minst toch een open formaat) dat
>> ontzettend veel wordt gebruikt in heel wat toepassingen.  Het
>> bestandsformaat van OpenOffice.org bijvoorbeeld maakt gebruik van XML
>>.
>>
>> Nu ook Microsoft Office XML gaat gebruiken, neemt Microsoft een
>>aantal
>> patenten op XML.  Dit maakt het juridisch gevaarlijk om een functie
>>in
>> een
>> andere office suite in te bouwen om MS Office bestanden te
>> lezen.  Bovendien kan het ook gevaarlijk zijn om zelf XML in een
>>andere
>> toepassing te gebruiken.
>
>Heeft iemand die patenten eigenlijk al eens bekeken? XML is idd een
>standaard, net als ASCII er één is: een meta-taal, om toegepaste talen
>mee te creëren. Op zich stelt XML dus niks voor, het gebruik ervan
>wordt pas relevant binnen een concrete applicatie. Deze applicatie zal
>o.a. normaliter een beschrijving bevatten van de XML elementen &
>attributen die binnen die applicatie van betekenis zijn.

Klopt, maar essentieel gaat het nog altijd om een document formaat. Als je elk
type document aan een bepaald toepassing koppelt, dan mag iedereen honderden
toepassing komen om alle documenten van kennissen/vrienden/overheid te kunnen
lezen. (Al aan gedacht hoeveerl geld dat kost als je ze allemaal moet kopen?)
Ik dacht nu net dat dat één van de belangrijke punten is waarom we open
standaarden willen en niet gesloten formaten, of open formaten maar met
beperkingen door patenten.>MS deed zoiets voor het gebruik van XML binnen MS Office: een Schema
>van elementen en attributen waaruit een XML MS Office document moet
>bestaan. Zij trachten dit Schema te beschermen, wat net hetzelfde is
>als iemand die aan de hand van één of andere patentvrije
>programmeertaal een patenteerbare applicatie maakt.

Hier zit een groot verschil. Een patenteerbare applicatie betekent dat je geld
zal moeten betalen om hun product te gebruiken. Een patenteerbaar schema
betekent dat je geld zal moeten betalen om een document te lezen dat door een
ander opgesteld is. Ik zou, en met mij veel mensen, niet graag betalen om een
document van de overheid te 'mogen' lezen waarin staat dat je hen bv. nog
achterstallige belastingen schuldig bent. Het wordt gewoon nog erger als blijkt
dat je hun aanmaningen niet kan lezen simpelweg omdat MS-office niet op
linux/mac/*BSD te lezen is gezien de beperking door het patent.

>In hun
>gebruikersovereenkomst van het Office XML Schema nemen zij een aantal
>clausules op die het idd "gevaarlijk" zouden kunnen maken voor
>applicatieontwikkelaars om gebruik te maken van dit Schema
>(bijvoorbeeld een Office import functionaliteit). Dat MS dit doet, is
>misschien niet netjes, maar "makes perfect business sense to me": ze
>willen hun intellectuele eigendomsrechten vrijwaren, en zijn
>(momenteel) niet zinnens om het Schema via een standaardenorganisatie
>te laten ratificeren.

Elk bedrijf redeneert zo. Het bedrijf is daarom niet per sé in fout, want het
moet immers overleven. Het is aan de overheid om de spelregels vast te leggen.
Net daarom dat de overheid document-formaten niet zou patenteerbaar mogen maken.

>Je kan de huidige situatie vergelijken met het
>oude zeer van het Unisys patent op compressie van GIFs. Het juiste
>antwoord van de software community was zelf een volwaardig (en beter)
>alternatief maken voor GIF: PNG.

Klopt, maar wat als ik een perfect alternatief heb (OpenOffice) maar ik krijg
mijn belastingsbrief in .doc van MS? Je redenering houdt maar gedeeltelijk
stand. Ik blijf er bij, patenten op documentformaten zijn uit den boze.

>
>Op dezelfde manier heeft MS nu een patent op het gebruik maken van XML
>voor het beschrijven van het uitvoeren van verschillende
>programmastappen, wat op het eerste zicht heel vergelijkbaar is met wat
>
>Ant doet. Een dergelijk patent zou kunnen gebruikt worden om een
>licensie ($) te vragen op het gebruik van de beschreven methodologie in
>
>een andere applicatie. Wie dit niet zou willen betalen, riskeert een
>proces. Tijdens dat proces zal gekeken worden of er zgn. "prior art"
>aanwezig is. In het geval van dit voorbeeld was die er zeker: Ant
>bestond jaren vooraleer MS een gelijkaardige methode patenteerde.
>Wanneer deze prior art kan aangetoond worden (wat een no-brainer is),
>kan MS op zijn hoofd gaan staan, maar zal het zeker geen licensie
>kunnen vragen aan de ontwikkelaar. Het merendeel van de door grote
>bedrijven aangevraagde patenten zijn vooral bedoeld als pasmunt tijdens
>
>processen: mochten ze elkaar den duvel aandoen, dan zal er in ieder
>geval "papier" genoeg zijn om oeverloos te debateren en op die manier
>evt. de mogelijkheid te hebben om patentlicensies te verkopen. Alleen
>zal die prior art hen vaak de das omdoen, ook al omdat de bewijslast
>vaak aan de kant van de vragende partij zit. Bijvoorbeeld SCO die er
>niet in slaagt om IBM te laten bewijzen alsof IBM ooit ouwe SCO code
>geplagieerd heeft, omdat IBM hiervoor eerst met alle oude versies van
>de broncode van hun Unix besturingssysteem zou moeten afkomen - wat ze
>geenszins van plan zijn, en al zeker niet op een manier dat SCO's
>controle werk zou vergemakkelijkt worden. Het proces wordt op die
>manier een uitputtingsslag waarbij vaak geen winnaar is.


En de kleine ondernemer gaat failliet tijdens dit bovenstaand beschreven proces
(dikwijls via rechtszaak, in ieder geval via dure advocaten). Je beschrijft het
immers zelf: "dan zal er in ieder
geval "papier" genoeg zijn om oeverloos te debateren en op die manier evt. de
mogelijkheid te hebben om patentlicensies te verkopen."
Als gevolg krijgen we monoculturen van Mega-Bedrijven waarbij de klant slechts
bijzaak wordt. Een uiterst anti-liberaal standpunt trouwens. We gaan nut toch
niet dergelijk patenten negeren, en zo onze KMO's ongemerkt de das omdoen hoop
ik?

>Boerenverstand dus, en niet alles geloven wat er op /. gezegd wordt.

:-)

>Trouwens, OpenOffice en zijn XML grammars waren er ook voor het MS
>patent, dus hét antwoord op zo'n MS patent is het gebruik van OO
>aanmoedigen, en evt. het OO project zelf the helpen door testing en
>patches in te sturen. Zo'n betoging is koren op de molen van de open
>source FUD'ers. Gewoon negeren, die MS patenten.

Hierop zal ik antwoorden met een quote van Rev. Martin Niemoller, 1945

"First they came for the Communists,
and I didn't speak up,
because I wasn't a Communist.
Then they came for the Jews,
and I didn't speak up,
because I wasn't a Jew.
Then they came for the Catholics,
and I didn't speak up,
because I was a Protestant.
Then they came for me,
and by that time there was no one
left to speak up for me."


Die sw-patenten negeren is ronduit gevaarlijk. Maar je hebt gelijk,
overreageren is ook niet nodig.

met vriendelijke groet,

Wim Stubbe

http://www.openstandaarden.be
More information about the Openstandaarden mailing list