[Openstandaarden] Metro: sluikreclame tegen swpat ;)

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Tue Jan 20 13:57:24 CET 2004


On Tue, Jan 20, 2004 at 09:42:49AM +0100, Mattias Campe wrote:
> Hoi,
> 
> 
> zeker geen hoogstaand nieuws, maar in de Metro van vandaag staat een 
> klein artikeltje op p2 van "De Metro" in een artikel "Biobrandstof ook 
> in scheepvaart promoten". Het gaat om een voorstel van 
> sp.a-europarlementslid Jan Dhaene en boven dat artikeltje staat een 
> fotootje van die man. En raad eens wat op zijn T-shirt staat? Ja hoor, 
> "Protect Innovation Against Software Patents"...

Metro is wel interessant om meer redenen dan alleen die. Onlangs zag ik
in metro, in de computerrubriek, een klein artikeltje over de twintigste
verjaardag van het GNU project, terwijl in het (wat grotere) artikel
over MSN Messenger daarboven een kadertje stond met een verwijzing naar
jabber (stijl "jabber is een open protocol, met dus meer
keuzemogelijkheden qua client dan MSN Messenger"). Er zit daar op de
redactie blijkbaar iemand die verder kijkt dan Microsoft, en dat kunnen
we uiteraard alleen maar toejuichen :-)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.


More information about the Openstandaarden mailing list