[Openstandaarden] Metro: sluikreclame tegen swpat ;)

Mattias Campe Mattias.Campe at UGent.be
Tue Jan 20 22:29:14 CET 2004


Wouter Verhelst wrote:
> On Tue, Jan 20, 2004 at 09:42:49AM +0100, Mattias Campe wrote:
> 
>>Hoi,
>>
>>
>>zeker geen hoogstaand nieuws, maar in de Metro van vandaag staat een 
>>klein artikeltje op p2 van "De Metro" in een artikel "Biobrandstof ook 
>>in scheepvaart promoten". Het gaat om een voorstel van 
>>sp.a-europarlementslid Jan Dhaene en boven dat artikeltje staat een 
>>fotootje van die man. En raad eens wat op zijn T-shirt staat? Ja hoor, 
>>"Protect Innovation Against Software Patents"...
> 
> 
> Metro is wel interessant om meer redenen dan alleen die. Onlangs zag ik
> in metro, in de computerrubriek, een klein artikeltje over de twintigste
> verjaardag van het GNU project, terwijl in het (wat grotere) artikel
> over MSN Messenger daarboven een kadertje stond met een verwijzing naar
> jabber (stijl "jabber is een open protocol, met dus meer
> keuzemogelijkheden qua client dan MSN Messenger"). Er zit daar op de
> redactie blijkbaar iemand die verder kijkt dan Microsoft, en dat kunnen
> we uiteraard alleen maar toejuichen :-)

Ik denk dat dit, als ik er de archieven van OSB op nalees (1), "Bram 
Souffreau" is (2). Herman heeft toen oa. een mail gestuurd naar 
bram.souffreau op pi.be (3)... 'k vraag me af of hij nu wel al een 
antwoord terug gekregen heeft (is bijna jaar geleden). Herman ;)?


(1) http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/2003-February/

(2) 
http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/2003-February/002476.html

(3) 
http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/2003-February/002487.html

Mattias


More information about the Openstandaarden mailing list