[Openstandaarden] [persbericht] Kamer dwingt Brinkhorst stem voor softwarepatenten in te trekken

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Fri Jul 2 01:24:57 CEST 2004


PERSBERICHT FFII -- [ Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
01/07/04: Kamer dwingt Brinkhorst stem voor softwarepatenten in te trekken
==========================================================================
 
DEN HAAG -- De Tweede Kamer heeft vandaag, 1 juli, een motie gestemd
in verband met de Europese softwarepatent-richtlijn. Daarin worden
minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken)
opgeroepen om de Nederlandse steun voor softwarepatenten in de Raad
van Ministers terug in te trekken. Het is voor het eerst dat een
dergelijke procedure plaatsvindt in de EU.

Softwarepatenten worden al langer sterk bekritiseerd door onder meer
het MKB, de wetenschappelijke wereld en consumentenorganisaties. Ze
zorgen voor een verminderde investering in Onderzoek & Ontwikkeling en
prijsverhogingen. Daarnaast vrezen tegenstanders voor een
"advocatenparadijs" naar Amerikaans model, waar IT-bedrijven 
voortdurend vervolgd worden.

Het feit dat de Europese Ministerraad zich onlangs voor een zeer brede
patenteerbaarheid van software uitsprak werd dan ook alom
bekritiseerd. Ook Nederland, vertegenwoordigd door minister
Brinkhorst, gaf zijn steun aan het voorstel dat veel overeenkomsten
vertoonde met het ook al fel gecontesteerde beginvoorstel van de
Europese Commissie.

Het Europees Parlement had eerder via een hele reeks amendementen de
scherpe kanten van het voorstel weggehaald. Patenten zouden alleen nog
toegelaten worden op industriële uitvindingen (bv. wasmachines), en
niet langer op zuivere software. Al deze aanpassingen werden in de
controversiële tekst van de Raad geschrapt.

Brinkhorst liet de Kamerleden onlangs nog in een brief weten dat de
Raadstekst op een compromis met het EP gebaseerd was. Achteraf liet
Van Gennip weten dat dit onjuiste informatie was die "te wijten was
aan de tekstverwerker". 

De Tweede Kamer hechtte duidelijk geen geloof aan deze uitleg en riep
vandaag dan ook Brinkhorst en Van Gennip tot de orde met een
historische motie: Nederland moet zijn stem in de Europese
Ministerraad terug intrekken en zich onthouden. Dit is mogelijk omdat
er voorlopig alleen een "politiek akkoord" bereikt is en de "formele
stemming" pas kan plaatsvinden na de vertaling van de gewraakte tekst
in de 20 EU-talen. Deze noodremprocedure werd nog nooit eerder 
toegepast.

Met de motie geeft de Tweede Kamer aan dat ze bij het debat rond
softwarepatenten betrokken wil worden én dat ze aanpassingen van het
Europees Parlement zeer op prijs stelt. 

Dieter Van Uytvanck, woordvoerder van FFII Nederland, benadrukt het
belang hiervan:

   Dit politiek signaal reikt veel verder dan Nederland alleen. We
   hopen dat ook andere EU-landen die hun twijfels hebben bij de
   Raadstekst hun stem terug intrekken, zodat het voorstel geen
   meerderheid meer haalt. Het eerste historische precedent is er nu. 
   
   Laat het een les zijn voor de beleidsvoerders in Brussel: de
   Europese burger houdt jullie in het oog. Het is beter om er meteen
   rekening mee te houden, dan achteraf op de blaren te moeten gaan
   zitten.

Verslagen van de kamerdebatten zijn beschikbaar via:

* http://www.ffii.be/kamerdebat1_verslag (3 juni)
* http://www.ffii.be/kamerdebat2 (24 juni)
* http://www.ffii.be/kamerdebat3 (1 juli)

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +32 499 16 70 10

Jonas Maebe:
jmaebe at elis.ugent.be
tel. +32 485 36 96 45

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.be, http://www.ffii.nl, http://swpat.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation 
for a Free Information Infrastructure, FFII) is een non-profit 
organisatie die bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking.
FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen 
gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. 
Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000 sympathisanten hebben 
FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke 
debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied 
van software.


More information about the Openstandaarden mailing list