[Openstandaarden] Softwarepatenten en Auteursrechten in Nederland

Frans Gerbosch Consulting fragerco at fragerco.com
Thu Jul 8 11:44:03 CEST 2004


Uit de 'Bits of Freedom' mailing van vandaag:

Bits of Freedom nieuwsbrief Nr. 2.14 - 7 juli 2004
--------------------------------------------------

De volledige tekst:
           http://www.bof.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_2004_14.html

=====================================================================
2. Brinkhorst moet steun softwarepatenten intrekken
=====================================================================

De Tweede Kamer heeft op 3 juli besloten dat de minister van Economische 
Zaken Brinkhorst zijn steun voor een Europees plan voor softwarepatenten 
moet intrekken.

De Kamer is boos dat zij in mei verkeerd werd geïnformeerd over de 
Nederlandse steun aan het voorstel. Staatssecretaris Van Gennip van 
Economische Zaken gaf tijdens een spoeddebat toe dat minister Brinkhorst de 
Tweede Kamer verkeerd heeft ingelicht over de Europese besluitvorming op 
het gebied van softwarepatenten. In een brief aan de Kamer van 10 mei zegt 
de minister dat de Europese Raad van ministers en het Europees parlement 
tot een akkoord zijn gekomen over de richtlijn voor softwarepatenten. 
Daarom zou de richtlijn in de volgende vergadering van de Raad als 
hamerstuk worden afgehandeld. In werkelijkheid heeft het Europees parlement 
vele amendementen op de richtlijn aangenomen die vervolgens door de Raad 
opzij zijn geschoven. Volgens Van Gennip was de passage over het akkoord 
een 'fout van de tekstverwerker'.

De Kamer steunde een motie van Tweede Kamerlid van Dam (PvdA), waarin 
Nederland wordt verplicht zich van stemming te onthouden bij de behandeling 
van het voorstel omdat het voorstel "onvoldoende waarborgen biedt om 
uitwassen met betrekking tot softwarepatentering tegen te gaan". Een motie 
van Gerkens (SP) om Nederland tegen het voorstel te laten stemmen, haalde 
het niet.

De minister moet ook formeel aan zijn Europese collega's laten weten dat 
Nederland het voorstel voor softwarepatenten niet langer ondersteunt.

Verslag Kamer debat (03.07.2004)
http://www.ffii.be/kamerdebat3


=====================================================================
3. Eerste Kamer neemt Auteurswet aan
=====================================================================

De Eerste Kamer heeft de nieuwe Auteurswet op 5 juli als hamerstuk 
afgedaan. Het voorstel werd op 19 februari aangenomen door de Tweede Kamer. 
Hiermee is de Europese Auteursrichtlijn uit 2000 omgezet in Nederlandse 
wetgeving.

In de wet is een generiek verbod opgenomen op het doorbreken van digitale 
sloten op film- en muziekbestanden. Het is niet alleen verboden het slot te 
verbreken om zo een illegale kopie te maken. Ook wie de muziek of het beeld 
volledig legaal voor eigen gebruik wil benutten, maar daarbij wordt 
gehinderd door een digitaal slot, mag geen pogingen ondernemen de 
bescherming te omzeilen. Een consument die bijvoorbeeld een CD koopt die 
beveiligd is tegen afspelen op de CD-ROM van een computer, mag die 
beveiliging niet doorbreken. Hoewel het recht op thuiskopie in de wet 
gehandhaafd blijft, kunnen digitale sloten het maken van zo'n kopie 
blijvend verhinderen. Bits of Freedom heeft samen met andere organisaties 
gepleit om het wetsvoorstel op dit punt te herzien. Maar voor een dergelijk 
wijziging was geen Kamermeerderheid te vinden.

Een verdere analyse van de nieuwe wet is te vinden in het dossier Auteursrecht.

Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de 
informatiemaatschappij; Gewijzigd voorstel van wet
Kamerstuk 2003-2004, 28482, nr. A, Eerste Kamer
http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vgkkgcckl5eo

Dossier Auteursrecht
http://www.bof.nl/auteursrecht.html


=====================================================================
10. Colofon
=====================================================================

De Bits of Freedom nieuwsbrief wordt samengesteld en verzonden door de 
stichting Bits of Freedom.

http://www.bof.nl/

Bits of Freedom komt op voor digitale burgerrechten. Bits of Freedom is 
gevestigd in Amsterdam en is lid van de Global Internet Liberty Campaign en 
European Digital Rights. Bits of Freedom bestaat uit Maurice Wessling en 
Sjoera Nas.

Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze nieuwsbrief onder de 
Creative Commons Naamsvermelding 1.0 licentie. De gebruiker mag de 
nieuwsbrief kopiëren, verspreiden, afgeleide werken maken en gebruiken voor 
commerciële doeleinden. De licentie verplicht tot naamsvermelding: de 
gebruiker dient Bits of Freedom te vermelden. Voor de volledige licentie zie:

http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/nl/deed.nl

Contactgegevens Bits of Freedom

info at bof.nl

tel 020 - 4686451
fax 020 - 5241229

Postbus 56901
1040 AX  Amsterdam

Bits of Freedom Nieuwsbrief ISSN 15691160
http://www.bof.nl/nieuwsbrief/

Stuur een e-mail aan info at bof.nl als u de persberichten van Bits of Freedom
wilt ontvangen.


=====================================================================
Nieuwsbrief abonnement
=====================================================================

Abonneren kan via het invoerveld op:

http://www.bof.nl/

of door een e-mail te sturen naar:

nieuws-l-request at bof.nl
Onderwerp: subscribe

Afmelden kan door een e-mail te sturen:

nieuws-l-request at bof.nl
Onderwerp: unsubscribe

Bij problemen met het (un)subscriben kunt u contact opnemen met info at bof.nl.


=====================================================================
European Digital Rights (EDRI)
=====================================================================

Bits of Freedom is lid van European Digital Rights, een associatie van 
privacy en burgerrechten organisaties in Europa. EDRI geeft een eigen 
Engelstalige, twee-wekelijkse elektronische nieuwsbrief uit met een 
overzicht van de laatste ontwikkelingen in de Europa. Aanmelden voor een 
gratis abonnement op EDRI-gram kan door een e-mail te sturen naar:

edri-news-request at edri.org
Onderwerp: subscribe

=====================================================================

More information about the Openstandaarden mailing list