[Openstandaarden] Canvas vraagt de mening van zijn bezoeker (deel II)

Peter Vandenabeele peter.vandenabeele at mind.be
Thu Jun 24 16:07:44 CEST 2004


On Thu, Jun 24, 2004 at 10:10:32AM +0200, Mattias Campe wrote:
> Hallo,
> 
> ik heb er maar een nieuw topic van gemaakt, om zo nog eventjes de 
> aandacht op deze kans te vestigen die Canvas ons biedt [1] (deze topic 
> is het vervolg op 'de vrt leer bij' van Wouter Horr?).

Omdat de toegankelijkheid voor blinden hier nogal expliciet aangehaald
wordt als argument, heb ik het advies gevraagd aan een blinde Linux
gebruiker wat hij hierover denkt.

Voor mezelf (niet blind) ... ik zie te weinig de argumentatie over 
_waarom_ die Open standaarden en css etc. nodig zijn (buiten dan het 
argument voor de blinden). _Mijn_ redenen zijn, dat ik niet geforceerd 
wil worden om een bepaald OS of een bepaalde browser type te gebruiken 
(wat vermeden kan worden als het een Open Standaard is en ik dus steeds
zelf een implementatie kan maken of herbruiken als ik dat wil) ... ik 
mis dat argument hier. Ik zie alleen maar praktische aanbevelingen, 
onvoldoede de argumentatie/motivatie erachter.

Misschien staat dat wel in [5], maar deze tekst hieronder moet de sterkste
argumenten overnemen om zelf op eigen krediet te overtuigen _waarom_
de huidige status niet goed is (en alleen naar blinden verwijzen is
niet breed genoeg als argument).

Peter

> Opmerkingen:
> 
> -) Bij [3] heb ik geen link gevonden naar "Zo zal in de nabije toekomst
> de Vlaamse overheid werk maken van dit kwaliteitslabel voor elk van hun
> websites". Als niemand anders een link vindt, dan zou die '[3]' 
> weggehaald moeten worden en de nummering aangepast moeten worden...
> 
> -) Sander De Vrieze stelde voor om bij het stuk van Lynx een screenshot 
> te nemen van http://www.canvas.be en die ergens online te plaatsen, met 
> een link in de mail.
> 
> -) Ik stel voor dat we de mail niet versturen voordat we minstens 10 
> '+1' stemmen hebben (voor mij lijkt de mail goed, da's alvast al 1 stem).
> 
> -) Ik veronderstel dat Mark Van den Borre deze mail zal versturen (?), 
> vandaar heb ik zijn naam al onderaan het artikel geplaatst.
> 
> Hieronder is het voorstel, waarin t.o.v. het laatste voorstel de 
> opmerkingen van Sander verwerkt zijn (uitgezonderd de link naar een 
> Lynx-screenshot).
> 
> <voorstel>
> 
> Geachte,
> 
> We merken dat Canvas een dialoog wenst op te zetten met hun virtuele
> bezoekers [1]. OpenStandaarden.be wenst van deze gelegenheid gebruik te
> maken om ook enkele tips mee te geven. Wij zijn een organisatie die 
> ijvert voor het toegankelijk maken van digitale communicatie, iets dat 
> volgens ons enkel kan bereikt worden met correct gebruik van open 
> standaarden.
> 
> Een fout die veel gemaakt wordt is een site die ontworpen wordt met een
> specifieke browser in het achterhoofd, waardoor de kans groter wordt dat
> anderen uitgesloten worden. Zo is de huidige Canvas website
> ontoegankelijk voor blinden, daar, als zij een tekstbrowser zoals Lynx
> gebruiken, enkel een lege pagina voorgeschoteld krijgen.
> 
> Het is een moeilijke taak om rekening te houden met de vele browsers
> die mensen kunnen gebruiken. Gelukkig bestaan er richtlijnen voor de
> webmasters, om zo op een gestructureerde manier een website open te
> stellen voor een breder publiek.
> 
> In eigen land hebben we het BlindSurfer label [2], een label specifiek
> gericht op toegankelijkheid voor blinden. Zo zal in de nabije toekomst
> de Vlaamse overheid werk maken van dit kwaliteitslabel voor elk van hun
> websites [3].
> 
> Toegankelijkheid moet echter breder gezien worden dan toegankelijkheid
> voor blinden. Zo zijn er de richtlijnen van het World Wide Web
> Consortium, meer bepaald de "Web Content Accessibility Guidelines[4]".
> Hun intro begint met de vele situaties waarin de bezoeker zich kan
> bevinden bij het bezoeken van een site [5].
> 
> De mogelijkheden van open standaarden zijn bij veel web-ontwikkelaars
> echter minder bekend. Maar al te vaak wordt vermoed dat de combinatie
> HTML en CSS niet veel in z'n mars heeft. Dat hoeft daarom niet waar te
> zijn; als mooi voorbeeld kan u een kijkje nemen op
> <http://www.csszengarden.com/>, een project om de mogelijkheden van HTML
> en CSS ten toon te spreiden. Alternatief kan u een kijkje nemen op de
> website van De Lijn -- een site die onlangs vernieuwd werd, en hoewel
> die weliswaar niet volledig de specificatie volgt, toch veel dichter in
> de buurt komt dan de meeste andere sites op het huidige web. Om u maar
> aan te geven dat het gebruik van standaarden geen handicap hoeft zijn om
> een moderne site te maken.
> 
> Naast HTML en CSS, beide webstandaarden, wordt ook vaak gebruik
> gemaakt van JavaScript en JScript, beide implementaties van de
> webstandaard ECMAScript. Hier willen we waarschuwen voor extensies
> t.o.v. ECMAScript, waardoor de bezoeker voor onaangename verrassingen
> kan komen te staan. Een validatie van de gebruikte JavaScript kan zoiets
> vermijden [6].
> Websites die gebruik maken van JavaScript maken de navigatie helaas wel
> stukken moeilijker voor gebruikers die geen JavaScript wensen in hun
> browser (bv. omwille van veiligheidsredenen) of die geen JavaScript
> kunnen gebruiken in hun browser (bv. blinden die een tekstbrowser
> gebruiken).
> Mocht u toch kiezen om JavaScript te gebruiken, dan doet u er goed aan
> om te zorgen dat de informatie toch nog toegankelijk blijft. Net als de
> stichting "Accessibility" in Nederland zouden wij er echter niet voor
> opteren om te zorgen voor een alternatieve versie [7]. Naast een
> JavaScript menu kan bv. een duidelijk zichtbare, toegankelijke
> sitemap-structuur zorgen voor een betere toegang.
> 
> Het lijkt ons een verstandig advies om de eisen van het BlindSurfer
> label en/of de richtlijnen van de "Web Content Accessibility
> Guidelines[4]" expliciet op te nemen in de overeenkomst met de
> webontwikkelaars. De webontwikkelaars weten dan duidelijk wat van hen
> verwacht wordt, zodat klachten van gebruikers van bij het begin vermeden
> kunnen worden.
> 
> Twijfel zeker niet om ons te contacteren mocht U verder nog vragen
> hebben, zo kan een constructieve dialoog ontstaan.
> 
> Met vriendelijke groet,
> Mark Van den Borre
> in naam van OpenStandaarden.be
> 
> [1]
> http://www.canvas.be/canvas_master/aankondigingen/2004/innovatie_r2004_meningsurfer/index.html
> [2] http://www.blindsurfer.be
> [3] link naar artikel?
> [4] http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
> [5] http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/#Introduction
> [6] Heel wat webontwikkelaars zijn tevreden over de JavaScript debugger
> horende bij Mozilla en/of het project VenkMan.
> [7] Alternatieve versie geen toegankelijke oplossing:
> http://www.accessibility.nl/informatie/artikelen/alternatieveversie.html
> 
> </voorstel>
> _______________________________________________
> Openstandaarden mailing list
> Openstandaarden at openstandaarden.be
> http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden

-- 
Peter Vandenabeele
CEO
http://mind.be : Embedded Linux and eCos experts
mail : peter.vandenabeele at mind.be
gsm  : +32-478-27.40.69
tel  : +32-16-30.96.66
fax  : +32-16-30.96.44

Join me on http://www.LinkedIn.com, fun in business networking !


More information about the Openstandaarden mailing list