Re(2): [Openstandaarden] Amendering auteursrecht digitale leeromgevingen

wim.stubbe at b-rail.be wim.stubbe at b-rail.be
Tue May 11 11:29:00 CEST 2004


Wouter Vanden Hove  (10/05/2004  23:49):
>Geert Uytterhoeven wrote:
>>
>> Dus als ik me bij hen aansluit krijg ik ook een deel van de koek van
>>de
>> billijke vergoeding, omdat CD-Rs ook gebruikt worden om OSS waarvan
>>ik de
>> auteur ben op te copiëren?
>

Zo heb ik ooit eens een groepje gekend dat een demo-cd had. Ik kon die tijdens
hun optreden niet kopen
omdat ik net geen geld genoeg bij had.

Ik heb dat groepje later aangeschreven, maar bleek dat ze van de maffia hun
eigen muziek niet
meer mochten verdelen omdat ze het auteursrecht overschreden (ze betaalden hun
'beschermings-taks' niet ;-) )

Ze vonden ook niemand die hun cd wilde persen. Ik heb uiteindelijk twee jaar
moeten wachten om die cd te kunnen kopen. Ondertussen hebben
ze toch een verdeler gevonden voor hun cd. (Ik vermoed dat ze eigenlijk vooral
hun beschermingstaks betalen).

Schandalig, dat je zelfs je eigen muziek niet mag verkopen.

Marcel is echt wel in mijn achting gezakt sindsdien. Er is één voordeel voor
hem: nu kan hij enkel nog stijgen in mijn achting.

>
>Bij SABAM is het alleszins zo dat je de vermogensrechten (alles behalve
>
>de morele rechten) dient af te staan aan hun vereniging. Dan gaan zij
>op
>jacht naar piraten en ander gespuis, en krijg je een percentje van de
>koek die zij gevangen hebben.
>
>op SABAM-site:
>"Met zijn aansluiting bij een  collectieve beheer svennootschap als
>SABAM, staat de auteur het beheer van zijn  vermogensrechten af."
>
>Maw, noppes voor auteurs die werken met vrije licenties. Voor een
>algemene belasting zoals op blanco CD's lijkt me dat een echt probleem.
>
>
>Ik veronderstel dat Sofam op dezelfde manier werkt, al vind ik het niet
>
>meteen op hun website.
>
>
>
>
>ook interessant:
>http://www.sofam.be/main-nl.php?ID=123&titel=Verbetering+van+de+
>wetgeving
>"Sofam werkt mee aan de verbetering van de wetgeving
>
>De wet van 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige
>rechten bestaat nu bijna tien jaar.
>
>In het recente verleden zijn er heel wat problemen gerezen die, althans
>
>vanuit het standpunt van de auteur, niet goed geregeld zijn in de
>genoemde wet.
>
>Aangezien de Europese Richtlijn 2001/29/EG ‘Auteursrecht en de
>naburige
>rechten in de informatiemaatschappij’ van 22 mei 2001, dient omgezet
>te
>worden in Belgisch recht (dit had al moeten gebeurd zijn op 22 december
>
>2002), hetgeen een aantal wijzigingen van de Auteurswet inhoudt,
>trachtte Sofam van de gelegenheid gebruik te maken om tegelijkertijd
>ook
>op een aantal essentiële punten de auteurswet te doen wijzigen.
>
>Daarvoor heeft Sofam in samenwerking met twee senatoren, te weten
>Jean-Marie De Decker en Vincent Van Quickenborne, amendementen
>opgesteld
>die ondertussen ook officieel waren neergelegd bij de Senaat.
>
>Spijtig genoeg heeft tijdens de regeringsvorming de Belgische regering
>beslist om alle ontwerpen en voorstellen, alsook alle amendementen, die
>
>in dit verband waren neergelegd, nietig te verklaren. Derhalve dat het
>werk volledig te herbeginnen is.
>
>Sofam zal niet nalaten het nodige te doen om de zaak terug op te nemen
>en nieuwe teksten voor te bereiden die dan terug hun parlementaire weg
>zullen moeten gaan.
>
>Wij houden U zeker op de hoogte."
>
>
>
>Ik vermoed dat het om gaat over het leenrecht, waardoor gratis
>lidmaatschap van een bibliotheek onmogelijk zou worden.
>
>Alleszins Fientje Moerman doet ook haar best:
>http://www.reprobel.be/nl/download/speech%20IFFRO%20eng%20-%20zr.pdf
>
>
>
> >>In elk geval, dit is compleet belachelijk. Ik koop alvast geen
>blanco
> >>cds/dvds meer in ons Belgenland...
> >
> > idem+de writers/readers voor die schijfjes
>
>Oeps, maak dan maar meteen grote kuis:
>http://www.reprobel.be/nl/nl_02_qui/nl_02_main.htm
>"U bezit, huurt of least een kopieerapparaat, fax, scanner,
>kantoor-offsetapparaat of duplicator? Volgens het Koninklijk Besluit
>van
>30 oktober 1997 heeft u dan een toestel "onder uw leiding, toezicht of
>controle" heeft. En u maakt met dat toestel kopieën uit beschermd werk
>
>voor privé, interne of onderwijsdoeleinden? Dan moet u een ‘
>evenredige
>vergoeding’ betalen."
>
>
>
>Wout
>
>
>
>
>
>
>
>met vriendelijke groet,

Wim Stubbe

NMBS - Staff ICT 712
Hallepoortlaan, 40
B 1060 Brussel

Tel +32 2 528 3603 - 911 83603
GSM +32 478 51 14 28
Fax +32 2 528 3719

E-mail: wim.stubbe at b-rail.be

http://www.telecomrail.com
http://www.openstandaarden.be

More information about the Openstandaarden mailing list