Re(3): [Openstandaarden] VRT lanceert nieuwe aanpak voorinternetradio

Wim Stubbe wim at linuxbabe.be
Fri Nov 5 19:56:28 CET 2004


On Friday 05 November 2004 17:06, Sander Devrieze wrote:
> Op vrijdag 5 november 2004 12:41, schreef wim.stubbe at b-rail.be:
> <snip>
>
> > Wat betreft het ondersteunen van open standaarden bij de streams denk ik
> > dat we niet kunnen klagen. Echter kunnen we niet alle uitzendingen
> > beluisteren omdat hun Player enkel IE ondersteund.
>
> Bedoel je de nieuwsuitzendingen en uitzendingen van andere programma's van
> Radio1 enzo? Die kunnen nl. al langer afgespeeld worden met elke
> MP3-compatibele afspeelsoftware :-)

Ja, vroeger kon dat, nu vind ik die links niet meer.

>
> > Strikt genomen heb ik er
> > mijn twijfels bij of dit betekent dat er geen Open Standaard gebruikt
> > wordt maar het gaat in ieder geval in tegen de filosofie achter het
> > gebruik van Open Standaarden (gebruik van code zodat de website bruikbaar
> > is op IEDERE browser die open standaarden ondersteund).

-- 
http://www.openstandaarden.be
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20041105/926ffa96/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list