Re(3): [Openstandaarden] VRT lanceert nieuwe aanpak voorinternetradio

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Fri Nov 5 21:30:33 CET 2004


Op vrijdag 5 november 2004 19:56, schreef Wim Stubbe:
<snip>
> > > Wat betreft het ondersteunen van open standaarden bij de streams denk
> > > ik dat we niet kunnen klagen. Echter kunnen we niet alle uitzendingen
> > > beluisteren omdat hun Player enkel IE ondersteund.
> >
> > Bedoel je de nieuwsuitzendingen en uitzendingen van andere programma's
> > van Radio1 enzo? Die kunnen nl. al langer afgespeeld worden met elke
> > MP3-compatibele afspeelsoftware :-)
>
> Ja, vroeger kon dat, nu vind ik die links niet meer.

idd, nu ge het zegt. Maar alle bestanden staan nog steeds op dezelfde plaats 
(met de zelfde naam) in http://www.radio1.be/audio/mp3/

<snip>

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20041105/52c763e5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list