[Openstandaarden] [persbericht] Polen zegt nee tegen softwarepatenten: debat weer helemaal open

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Wed Nov 17 14:32:41 CET 2004


PERSBERICHT FFII -- [ Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
17/11/04: Polen zegt nee tegen softwarepatenten : debat weer helemaal open
==========================================================================

Warschau - De Poolse Ministerraad heeft gisteren, 16 november, formeel
besloten dat de Europese Raadstekst van 18 mei over softwarepatenten te
veel dubbelzinnigheden en tegenspraken bevat om hem te kunnen steunen.
Daarmee komt definitief vast te staan dat de gekwalificeerde meerderheid
van 18 mei voor die versie van het richtlijnvoorstel is weggevallen. De
weg naar een discussie ten gronde lijkt hiermee eindelijk open te liggen
op het niveau van de Europese Ministerraad.

De Poolse regering neemt hetzelfde standpunt in als het Europees
Parlement vorig jaar door te stellen dat ook uitvindingen die met
behulp van computers gerealiseerd worden octrooieerbaar moeten blijven,
maar dat softwarepatenten niet kunnen. Dit staat in sterk contrast met
de Raadstekst van 18 mei, die de huidige praktijk van het Europese
Octrooibureau zou bevestigen. Die praktijk heeft geleid tot meer dan
30.000 octrooien op ideeën waarop software steunt, zoals het online
winkelwagentje of een automatische medische diagnose stellen.

De Nederlandse Tweede Kamer zette op 1 juli de zaak op scherp door de
motie van Dam aan te nemen. Daarin legde zij onder andere vast onjuist
te zijn geïnformeerd door minister Brinkhorst, en dat het bereikte
politiek akkoord "onvoldoende waarborgen biedt om uitwassen met
betrekking tot softwarepatentering tegen te gaan". Vervolgens kwam het
overal in Europa tot discussies, onder andere in Duitsland, Frankrijk,
Polen, Denemarken en Hongarije.

Nu heeft de Poolse regering dus een officieel standpunt ingenomen dat
geheel in lijn ligt met de opvattingen van bijvoorbeeld de Nederlandse
Tweede Kamer, het Europese parlement en de Duitse Bundestag, zoals
blijkt uit een publicatie van de Poolse overheid op haar website:

 >>> http://www.kprm.gov.pl/441_12649.htm

 De [Poolse] Ministerraad heeft een standpunt ingenomen in het dossier
 betreffende de richtlijn van het Europese Parlement en de [Europese]
 Ministerraad over patenteerbaarheid van in computer geïmplementeerde
 uitvindingen.

 Omdat er talrijke dubbelzinnigheden en tegenspraken in het huidige
 voorstel staan, kan Polen de tekst zoals die in de Ministerraad van 18
 mei 2004 is goedgekeurd niet ondersteunen.

 Tegelijkertijd is Polen absoluut voor ondubbelzinnige regelgeving die
 zou garanderen dat computer geïmplementeerde uitvindingen patenteerbaar
 zouden zijn. Maar een computerprogramma of een gedeelte daarvan zal
 zondermeer niet patenteerbaar zijn.

Met dit standpunt is officieel duidelijk geworden dat de gekwalificeerde
meerderheid zoals die op 18 mei nog bestond gebroken is en dat er dus
opnieuw onderhandeld zal moeten worden. Deze ongebruikelijke gang van
zaken komt doordat op 1 november de stemverhoudingen binnen de EU
gewijzigd zijn als gevolg van de uitbreiding met een aantal nieuwe
lidstaten.

>>> http://www.softwarepatenten.be/pers/nl7

Hierdoor werd de positie van Polen plotseling bepalend voor het al dan
niet aanwezig zijn van een voldoende meerderheid, terwijl destijds het
Ierse voorzitterschap -- in de veronderstelling dat er ook zonder Poolse
steun een meerderheid bestond -- niet eens de moeite had genomen naar
het Poolse standpunt te informeren.

Het is nu wachten op een verklaring van het Nederlands
EU-voorzitterschap over de verdere tijdsplanning:

>>> http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=21793

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Jonas Maebe:
jmaebe at elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.org
tel. +31 6 275 879 10

==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================

Poland Does Not Support Current Proposal for EU Software Patent Directive
(Internationaal persbericht in het Engels, met informatie over standpunt
 Microsoft, HP, Sun, Pools Octrooibureau e.a.)
>>> http://kwiki.ffii.org/PolandDoesNotSupportCouncilVersionEn

Verslag (inclusief audio) recente conferentie over softwarepatenten:
>>> http://www.softwarepatenten.be/confnov04

Empirisch onderzoek toont aan dat softwarepatenten de innovatie schaden:
>>> http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/nlstudies/studies.pdf

Een treffende illustratie: 
>>> http://http://www.softwarepatenten.be/voorbeeld/webwinkel.html

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.be , http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.


More information about the Openstandaarden mailing list