[Openstandaarden] spamaanslagen op de wiki

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Fri Nov 19 15:05:08 CET 2004


Hallo iedereen,

Het ziet ernaar uit dat een hoop Chinese bedrijven de weg naar de spammers die 
tegen een laag loon spammen nu echt hebben gevonden: ze zijn steeds sneller 
om de spam die je verwijdert hebt, terug te zetten. Binnen de 24 uur staat de 
spam er terug op :-(

Vandaar mijn *dringende* oproep naar diegene die verantwoordelijk is voor de 
wiki op openstandaarden.be om snel anti-spam-maatregelen te nemen. Ik heb 
liever dat er vandaag maatregelen worden genomen dan morgen; anders lijkt mij 
de wiki verwijderen een veel betere oplossing.

Wat gedaan zou kunnen worden:
o de wiki gewoon verwijderen en de bestaande pagina's om te zetten in gewone 
pagina's: drastisch maar heel effectief.
o de wiki te koppelen aan de mailing list zodat enkel mensen die geregistreerd 
hebben op de mailinglist dingen kunnen wijzigen op de wiki (dus met login); 
let wel: zeker geen Engelstalige (of Chinese ;-) )verwijzing zetten naar de 
mailing list waar staat hoe je een account moet aanmaken.
o anti-spam-maatregelen te nemen voor de huidige wiki:
- Blacklist gebruiken en via een script wekelijks ofzo die lijst up-to-date 
houden: http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/BlackList
- bepaalde IP's blokkeren: 
http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/RestrictingEdits
- IP's tonen in de diff's en nog andere technieken: 
http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/AboutVandalism
http://www.google.com/contact/spamreport.html 
o migreren naar andere wiki-software die meer anti-spam-mogelijkheden heeft.

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20041119/6d01dc27/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list