[Openstandaarden] Re: DAVID (Digitale Archive ring & Open standaarden)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Fri Sep 10 16:27:28 CEST 2004


On Friday 10 September 2004 09:51, Onno Timmerman wrote:
> wim.stubbe at b-rail.be schreef:
> >Peter Strickx  (09/09/2004  20:33):
> >Het 'open-office formaat' (kan ff niet op de naam komen) is bezig aan
> > een standaardiseringsproces.
> >In de toekomst zal het formaat ook ondersteund worden door Koffice.
>
> Ik geloof dat dat oasis is.

nope, OASIS is de standaard-organizatie, standarizatie van het openoffice 
formaat is slechts een van hun vele standaarden (docbook DTD is ook van 
hun)

wat betreft ondersteuning van openoffice formaat:
- openffice natuurlijk
- KOffice:
 - momenteel via filters
 - vanaf 1.4 release (current is 1.3) als standaard formaat
- Abiword: via filters
- Wordperfect -> geen idee, meen me te herrinneren dat ze wel mee in het 
standarizatie commitee zaten
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20040910/71718a30/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list