[Openstandaarden] en hoe zit het nu met ... de software patenten ???

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Tue Apr 12 20:15:07 CEST 2005


Gegroet,


Sinds de goedkeuring van het voorstel inzake de software patenten is het 
in de verschillende mailing-lists nogal stil geworden over de zaak.

Iemand enig idee hoe het daar nu precies mee zit? Voor zover ik me 
herinner moet het EP binnen de 3 maanden zich uitspreken hierover; en we 
zijn ondertussen al meer dan één maand verder.

De eerste stap was dat het EP officieel het "gemeenschappelijk 
standpunt" van de raad moest aanvaarden. Is dat ondertussen al gebeurd?

En daarna? Enige idee als/wanneer het gaat besproken worden in het EP? 
Moet het eerst naar één van de commitees (JURI?) of gaat het nu direct 
naar de algemene vergadering?Cheerio! Kr. Bonne.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050412/a6c46a03/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list