[Openstandaarden] Google Talk

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Wed Aug 24 22:34:43 CEST 2005


Gegroet,

Sander Devrieze schreef:

>Vier voorspellingen van madam Zelda :O) :
>* de gratis versie van Trillian gaat ook Jabber ondersteunen.
>* Apple gaat zich meer focussen op Jabber in iChat dan AOL.
>* de ondersteuning voor Jabber in multi-protocol clients zoals Gaim gaat 
>verbeteren (nu nog barslecht in vergelijking met Jabber-only clients).
>  
>
Welke jabber-only client zou jij dan voorstellen? (Ik gebruik nu gaim).

>* AOL gaat haar netwerk verbinden met Google zoals ze al deed een tijdje terug 
>met Antepo, TipicIM,...
>  
>
Ivm dit laatste.

Als google een beetje slim is (wat ze dus duidelijk zijn), dan gaan 
*zij* dit doen; nl. hun netwerk verbinden naar MSN toe.

Ze zijn eigenlijk in rechtstreekse concurrentie met MS voor een aantal 
producten (zoekmachines, mail, ...) en nu dus ook chat; maar veruit de 
meeste mensen hebben kennissen die bij MSN zitten.

Jabber laat hen niet alleen toe om -wie nu reeds een MSN chat-account 
heeft- om die te kunnen gebruiken met een jabber-client; -als ze het 
slim spelen- zoeken ze een manier dat wie enkel een googletalk account 
heeft; dat die ook kan gaan chatten met MSN-gebruikers.
(Niet veel mensen weten dat; maar het is mogelijk om een MSN-chat 
account aan-te-maken zonder dat je een hotmail account hebt).Cheerio! Kr. Bonne.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050824/39769cad/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list