[Openstandaarden] Google Talk

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Aug 25 15:28:24 CEST 2005


On Thursday 25 August 2005 14:58, Chris Vanden Berghe wrote:
> > Afspraken zijn voor niks nodig, Google moet 1 SRV record toevoegen in
> > hun DNS en het werkt automatisch voor alle jabber servers (zoals een MX
> > record zorgt dat smtp-servers elkaar vinden).
> >
> > (Maar mogelijk werkt hun server-to-server implementatie nog niet 100%
> > of zo, dat zou wel een goede reden zijn om nog even te wachten.)
>
> De huidige limitatie is niet technisch, maar operationeel.  


> Ze willen kiezen met wie ze peeren... 

dat conflicteerd dan wel met hun idee van 'service choice' [1] waar ze 
expliciet zeggen dat volgens hen de keuze van provider volledig bij de 
gebruiker moet liggen.

[1] http://www.google.com/talk/developer.html#service_1
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050825/756a24c6/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list