[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Feb 3 10:46:26 CET 2005


Een tijdje geleden werd hier ook al over bericht: PDC wou dat de
overheid investeerde in anti-viruspakketten om die gratis onder de
mensen te verdelen. Nu heeft hij dit ietsje aangepast, en zijn het de
internetaanbieders die voor de nodige licenties zullen moeten zorgen en
dat uiteindelijk toch ook zullen doorrekenen aan hun klanten, ook zei
die dit totaal niet nodig hebben.

Citaat uit De Standaard:
> De nieuwe verplichting wordt eind deze maand in de Kamer besproken,
> de meerderheidspartijen hebben er zich gisterenmiddag principieel
> akkoord mee verklaard.
<knip>
> De internetleveranciers moeten er bovendien voor zorgen dat de 
> internetpakketten die ze aan de man brengen absoluut veilig zijn en 
> gratis antivirus-software bevatten.

Wat denken jullie?


-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050203/2d9afbd3/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list