[Openstandaarden] [persbericht] Europees Parlement kiest voor nieuwe start richtlijn softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Feb 3 08:37:31 CET 2005


PERSBERICHT FFII -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

===============================================================================
3/2/2005: Europees Parlement kiest voor nieuwe start richtlijn softwarepatenten
===============================================================================

Brussel -- De juridische commissie van het Europees Parlement (JURI)
heeft gisteren met grote meerderheid besloten de Europese Commissie om
een hernieuwde voorlegging van de softwarepatenten richtlijn te
vragen. Met slechts twee of drie tegenstemmen en een onthouding had de
beslissing een overweldigende ondersteuning van de JURI-leden, over de
partijgrenzen heen.

De beslissing is een krachtige uitspraak van de EP-leden. Ze geven
duidelijk aan dat het alom bekritiseerde Raadsvoorstel een doodlopende
weg is. Het is nu aan de Commissie om een nieuw voorstel te maken, of
hetzelfde voorstel aan het Parlement voor te leggen. Het Europees
Parlement kan dan een nieuwe eerste lezing houden, naar alle
waarschijnlijkheid met de voormalige Franse premier Michel Rocard als
rapporteur.

De Eurocommissaris voor de Interne Markt, Charles McCreevy, had 's
ochtends de juridische commissie verzekerd dat de Europese Raad van
Ministers haar hoogst omstreden voorstel uiteindelijk aan zou nemen.
Hij kondigde aan dat het Luxemburgse voorzitterschap schriftelijke
toezeggingen ontvangen had over het opnieuw op de agenda plaatsen van
de richtlijn als een hamerstuk op een komende Raad. Dat zou geen
ruimte gelaten hebben voor hernieuwde onderhandelingen. Het Parlement
besloot hierop dat het herstarten van de wetgevingsprocedure de beste
oplossing is. 

EP-lid Michel Rocard hield een indrukwekkende speech tijdens het
overleg met de Commissaris. Hij verwees naar de "onelegante
handelswijze" van de Commissie, zoals het negeren van de belangrijke
EP-amendementen in haar aanbevelingen aan de Raad.

Daarnaast haalde hij de Nederlandse en Duitse regeringen aan die hun
nationale parlementen negeerden, het door Microsoft gesponserde Ierse
voorzitterschap en de voorgenomen bekrachtigingen van het "politieke
akkoord" tijdens enkele visserij-raden. 

Rocard vertelde verder dat tijdens een overleg met de Poolse regering
de industriële partijen bevestigden dat het Raadsvoorstel pure
softwarepatenten toelaat, en verbaasde zich er over dat de Commissie
niettemin het tegendeel bleef te beweren.

Ondanks dat hij zich later die dag bij de stemming over de hernieuwde
voorlegging onthield, is het feit dat bijna alle anderen voorstemden
vermoedelijk aan hem toe te schrijven.

De Europese Commissie kan in theorie een hernieuwde voorlegging
weigeren. Maar gezien de kracht van het verzoek van het Parlement en
de twijfels van de lidstaten in de Raad, lijkt een nieuwe start de
beste manier om dit dossier op het juiste spoor te zetten. 

Jonas Maebe, bestuurslid van FFII, verklaart:
                   
 De Eurocommissaris kan een sprong voorwaarts maken door een nieuw en
 gebalanceerd voorstel aan het Europees Parlement voor te leggen.
 Door rekening te houden met de ontelbare nieuwe feiten die aan het
 licht gekomen zijn sinds deze procedure in 2002 begon, heeft de
 Commissie een prachtige kans de Lissabon-strategie nieuw leven in te
 blazen.

Dieter Van Uytvanck, voorzitter FFII België:

 We hebben deze overwinning voor de democratie te danken aan de leden
 van het Europees Parlement. Vandaag hebben ze bewezen echt te
 luisteren naar de zorgen van de Europese burgers. Natuurlijk zouden
 we al de Europeanen willen bedanken die hun stem hebben laten horen
 in dit debat. Ik ben er zeker van dat zonder hun indrukwekkende
 steun voor een innovatief klimaat dat bevrijd is van
 softwarepatenten, deze stap niet mogelijk geweest was. 

==========================================================================
Extra informatie
==========================================================================

- Engels persbericht: 
 http://kwiki.ffii.org/Restart050202En

- Speech Michel Rocard:
 http://kwiki.ffii.org/RocardJuri050202En

- Opname van het JURI-debat (30 MB):
 http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/nobackup/juri050202.mp3

- Transcriptie van het debat (wordt aan gewerkt):
 http://mm.ffii.org/Juri20050202Transcript

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Jonas Maebe:
jmaebe at elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 275 879 10

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.be , http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 500 leden, 1200 bedrijven en 75.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.More information about the Openstandaarden mailing list