[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Thu Feb 3 11:33:05 CET 2005


Gegroet,>>>De internetleveranciers moeten er bovendien voor zorgen dat de
>>>internetpakketten die ze aan de man brengen absoluut veilig zijn en
>>>gratis antivirus-software bevatten.

>>Wat denken jullie?

> Wat betekent dat iedereen het betaald via zijn abonnement

> <cynical mode>
> Wat betekent dat wie zelf voor windows een anti-viruspakket gekocht heeft twee
> maal betaalt. Wie met linux, xBSD, Mac werkt betaalt onnodig.
(...)
> * een antiviruspakket dat niet werkt op mijn systeem.
> Hoe ver willen de heren nog gaan om het geld uit mijn zakken te halen?
> </cynical mode>

Wel, eerlijk gezegd lijkt me dit, in het geheel van de zaken, heel erg 
"bijkomstig".
De voordelen voor het geheel van het internet ten gevolge de betere 
beveiling van (pakweg) 95% van de internet-bevolking 
(windows-gebruikers) -inzake minder virussen, spam, e.d.- zijn m.i. veel 
groter dan het feit dat (ik zeg maar) 5 % van de internet-bevolking dan 
voor iets gaan betalen die ze strikt genomen niet nodig hebben.

Dan is dat "de builen tegen de blutsen".


Indien de ISP door deze wet er allemaal gaan voor zorgen dat ze (ik zeg 
maar) een website opzetten die de beveiling van het eigen systeem van 
hun klanten kan testen (zoals scanit een tijd geleden had voor de skynet 
klanten); dan zou dat zo al veel helpen.
En dat werkt dan voor alle systemen.

Een leuk bijkomtige zaak zou zijn dat -als je die website bezoekt met 
IE- dat je een melding krijgt "U gebruikt IE; deze browser is niet 
veilig volgens dit en dat rapport van ..." :-)
> Men vond vroeger dat de 'groenen' te veel aan betutteling deden, maar dit vind
> ik 10 maal erger. De groenen hadden tenminste nog een goed doel voor ogen : een
> leefbare - letterlijk - omgeving.

Maar soms moet je eens verder kijken dat je eigen portefeille héé.
:-)

In dit geval is dit gewoon "sollidariteit" vanuit de linux- en 
mac-gebruikers naar die arme windows-gebruikers toe.
Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kristoff.bonne.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 203 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050203/30e4eeea/kristoff.bonne-0003.vcf


More information about the Openstandaarden mailing list