[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Thu Feb 3 11:51:39 CET 2005


Op donderdag 3 februari 2005 11:33, schreef Kristoff Bonne:
<snip>
> Maar soms moet je eens verder kijken dat je eigen portefeille héé.
>
> :-)
>
> In dit geval is dit gewoon "sollidariteit" vanuit de linux- en
> mac-gebruikers naar die arme windows-gebruikers toe.

In dit geval is het toch Microsoft die solidair moet zijn voor haar klanten 
denk ik zo: zij maken de onveilige producten waarvoor je anti-virussoftware 
e.d. nodig hebt en krijgen er nog geld voor ook...als zij dat allemaal gaan 
betalen heb ik er geen problemen mee; integendeel. ;-)

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050203/0289b538/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list