[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Thu Feb 3 12:12:57 CET 2005


Gegroet,>>Maar soms moet je eens verder kijken dat je eigen portefeille héé.

>>In dit geval is dit gewoon "sollidariteit" vanuit de linux- en
>>mac-gebruikers naar die arme windows-gebruikers toe.

> In dit geval is het toch Microsoft die solidair moet zijn voor haar klanten 
> denk ik zo: zij maken de onveilige producten waarvoor je anti-virussoftware 
> e.d. nodig hebt en krijgen er nog geld voor ook...als zij dat allemaal gaan 
> betalen heb ik er geen problemen mee; integendeel. ;-)

Dan wordt het op één of andere manier toch aangerekend aan de klanten 
hoor. Mogelijk -als je dat zou verplichten t.o.v. MS- zouden ze dan 
zeggen "OK, maar dan komt er voor elke windows-licentie in België- 
zoveel bij". (Want MS kan toch niet weten welke PC rechtstreeks op het 
internet gaat gehangen worden en welke niet).


De vraag is als dit al de "boel" die je dan gaat krijgen (t.o.v. MS, 
andere politici, andere groepen die hun zegje gaan willen hebben, enz.) 
het allemaal waard is. Ik veronderstel van niet.Cherio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kristoff.bonne.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 203 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050203/52457a8e/kristoff.bonne-0003.vcf


More information about the Openstandaarden mailing list