[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Thu Feb 3 13:56:04 CET 2005


Op donderdag 3 februari 2005 12:12, schreef Kristoff Bonne:
> Gegroet,
>
> >>Maar soms moet je eens verder kijken dat je eigen portefeille héé.
> >>
> >>In dit geval is dit gewoon "sollidariteit" vanuit de linux- en
> >>mac-gebruikers naar die arme windows-gebruikers toe.
> >
> > In dit geval is het toch Microsoft die solidair moet zijn voor haar
> > klanten denk ik zo: zij maken de onveilige producten waarvoor je
> > anti-virussoftware e.d. nodig hebt en krijgen er nog geld voor ook...als
> > zij dat allemaal gaan betalen heb ik er geen problemen mee; integendeel.
> > ;-)
>
> Dan wordt het op één of andere manier toch aangerekend aan de klanten
> hoor. Mogelijk -als je dat zou verplichten t.o.v. MS- zouden ze dan
> zeggen "OK, maar dan komt er voor elke windows-licentie in België-
> zoveel bij". (Want MS kan toch niet weten welke PC rechtstreeks op het
> internet gaat gehangen worden en welke niet).

Ja natuurlijk :-) Dit is juist wat ik wil zeggen: zo betalen alleen gebruikers 
van Windows dat en niet de gebruikers van Mac, Linux,... Dat lijkt mij iets 
meer fair en het zorgt ervoor dat MS weer een beetje meer gedwongen wordt om 
naast op het marketingvlak, ook écht iets te doen aan de lekken in haar 
software... (omdat alternatieven dan weer een beetje interessanter 
(goedkoper) worden)

ps: niet dat ik hier ook voorstander van ben; liefts gewoon geen 
overheidsinterventie op dit vlak buiten beter onderwijs/voorlichting zodat de 
mensen beter IT-producten kunnen kiezen en beter kunnen omgaan met 
wachtwoorden enzo.

> De vraag is als dit al de "boel" die je dan gaat krijgen (t.o.v. MS,
> andere politici, andere groepen die hun zegje gaan willen hebben, enz.)
> het allemaal waard is. Ik veronderstel van niet.

Ik verwijs naar de "ps:" hier vlak boven ;-)

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050203/7d7119a5/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list