[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Frans Gerbosch fragerco at fragerco.com
Thu Feb 3 14:35:23 CET 2005


Oh.... ik denk dat de grootste multinational ter wereld niet die van M$ is 
maar die van 'Rome' is en die heeft toch ook tevergeefs geprobeerd 
dergelijke campagnes te verhinderen ;-)

De vraag is of je bij de sensibilizering een kruistocht tegen een groot 
bedrijf wil beginnen (waar ik mezelf ook voor moet behoeden ;-) dan wel 
dat je de mensen wil sensibiliseren.... voor een gevaar zonder een 
standpunt in te nemen of ze dit met configuratie X of Y moeten doen.
Ik durf te stellen dat als in die bus meerdere configuraties staan waar de 
nodige objectieve uitleg bij gegeven kan worden, waarbij je de mens in al 
zijn waardigheid zelf laat beslissen wat voor hem de beste keuze is, je 
ook je doel kan bereiken....
Zo beperk je de weerstand van toehoorder en economisch belanghebbenden...
maar wordt het wel een project van lange adem.....

Vriendelijke groeten,

<-------------------- Frans Gerbosch Consulting -------------------->
Frans Gerbosch                Voice +32/(0)486/58.26.20
fragerco at fragerco.com              Fax +32/(0)9/233.47.69
     Molzelestraat 13A / B-9041 Oostakker (Gent) / Belgium 
<---------------------- http://www.fragerco.com ---------------------->
<--------------- Visit also http://www.uptonetwork.com --------------->
<------------- Join my Biztribe Trusted Contacts Network ------------->
<------- http://www.biztribe.com/join.html?ruid=129TXURWR6BWT3 ------->


On Thu, 3 Feb 2005, Geert Uytterhoeven wrote:

> On Thu, 3 Feb 2005, Frans Gerbosch wrote:
>> Maar naar annalogie met het succes van AIDS-campagnes: Educatie en
>> Preventie.... En dit moet dan wel voor een aantal jaren aangehouden worden.
>> Zoniet verzwakt de aandacht weer.
>
> Met dit verschil dat er ditmaal een zeer groot bedrijf achter de ziekte zit,
> dat hard zal lobbyen om te verhinderen dat de campagne te expliciet (en dus
> nuttig) wordt...
>
> Gr{oetje,eeting}s,
>
> 						Geert
>
> --
> Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org
>
> In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
> when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
> 							  -- Linus Torvalds
> _______________________________________________
> Openstandaarden mailing list
> Openstandaarden at openstandaarden.be
> http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
>



More information about the Openstandaarden mailing list