[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratisantivirus

Vansnick Rudi rudi.vansnick at isoc.be
Thu Feb 3 15:38:37 CET 2005


> > > > > > On Thu, 3 Feb 2005, Peter Vandenabeele wrote:
> > > > >
> > > > >  * onder een bepaald % uitgaande spam en
> > > > >  * onder een bepaald % inkomende+uitgaande e-mails met virus
> > > >
> > > > LOL, om dit correct na te gaan zou iemand constant 
> handmatig alle
> > > > inkomende en uitgaande mail moeten controleren.     
>        
> 
> OK, ik wijzig dus het criteria en laat het criterium voor 
> SPAM wegvallen.
> De thread ging tenslotte over anti-virus SW (en niet over SPAM).

En waarom zou SPAM hier niet aan de beurt zijn ? De verhouding SPAM tegenover 
virussen in emails is groot, om niet te zeggen heel groot. Om maar niet te 
spreken over de spyware, phishing en andere.

Sinds maanden vechten wij (ISOC Belgium) voor een globale aanpak, tot en
met voorstellen aan minister Verwilghen. Maar daar heeft hij (momenteel) 
geen oren naar. Andere departementen en ministeries hebben ons reeds rond
de tafel geroepen, en daaruit zijn enkele goede initiatieven aan het groeien. 

Al wie zich ook maar enigszins betrokken voelt, mag zich bij onze werkgroep 
Internetovertredingen aansluiten. Tegen midden februari wensen we een bundeling 
klaar te hebben, waarbij alle facetten van de internet onveiligheid in kaart 
worden gebracht. Eind februari willen we hieromtrent dan een grote vergadering 
houden, met of zonder politieke aanwezigheid, teneinde een definitief actieplan 
voor te leggen. Registratie kan op http://www.isoc.be/wg_medewerkers.htm of 
via email aan werkgroepen at isoc.be

Alle suggesties zijn uiteraard welkom. 

Rudi Vansnick
Voorzitter ISOC Belgium 
Ondervoorzitter FFII Belgium
Vertegenwoordiger W3C België - Luxemburg
Lid ICANN At Large Structure
Lid CEPINA

> Dan blijft in essence over:
> 
> In plaats van ISP's te verplichten een anti-virus te geven aan iedere
gebruiker ...
> 
> moeten ISP's proberen het percentage van met virussen 
> besmette berichten (in clear-text messages) te reduceren. 
> 
> * de staat kan bijv. die ISP's die minder dan de mediaan 
> hebben een bonus geven. 
> 
> * En de staat kan alle ISP's een subsidie geven om aan nieuwe 
> en bestaande 
>  gebruikers een training over veiligheid aan te bieden.
>  
> * En de staat kan ook gewoon zelf die cursussen organiseren 
> (bijv. via 
>  volwassenenonderwijs).
> 
> Peter
> _______________________________________________
> Openstandaarden mailing list
> Openstandaarden at openstandaarden.be
> http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
> 

More information about the Openstandaarden mailing list