[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratisantivirus

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Feb 3 16:04:17 CET 2005


On Thursday 03 February 2005 15:38, Vansnick Rudi wrote:
> > > > > > > On Thu, 3 Feb 2005, Peter Vandenabeele wrote:
> > > > > >
> > > > > >   * onder een bepaald % uitgaande spam en
> > > > > >   * onder een bepaald % inkomende+uitgaande e-mails met virus
> > > > >
> > > > > LOL, om dit correct na te gaan zou iemand constant
> >
> > handmatig alle
> >
> > > > > inkomende en uitgaande mail moeten controleren.
> >
> > OK, ik wijzig dus het criteria en laat het criterium voor
> > SPAM wegvallen.
> > De thread ging tenslotte over anti-virus SW (en niet over SPAM).
>
> En waarom zou SPAM hier niet aan de beurt zijn ? 

Omdat er geen technische oplossing bestaat die noch 'False positives', noch 
'false negatives' geeft. Als je sanctie gaast vasthangen aan meer dan x 
percent spam moet je het al dan niet spam zijn dus door mensen laten 
controleren (daar hadden we het in deze subthread over)

Spam is ontzettend vervelend (net zoals de grote hoeveelheid reclame 
tegenwoordig op TV), maar heeft op zich niks met beveiliging te maken. Dat 
veel virussen spam versturen is iets dat daar compleet orthogonaal aan is.

> Sinds maanden vechten wij (ISOC Belgium) voor een globale aanpak, tot en
> met voorstellen aan minister Verwilghen. Maar daar heeft hij (momenteel)
> geen oren naar. Andere departementen en ministeries hebben ons reeds rond
> de tafel geroepen, en daaruit zijn enkele goede initiatieven aan het
> groeien.
>
> Al wie zich ook maar enigszins betrokken voelt, mag zich bij onze
> werkgroep Internetovertredingen aansluiten. Tegen midden februari wensen
> we een bundeling klaar te hebben, waarbij alle facetten van de internet
> onveiligheid in kaart worden gebracht. Eind februari willen we
> hieromtrent dan een grote vergadering houden, met of zonder politieke
> aanwezigheid, teneinde een definitief actieplan voor te leggen.
> Registratie kan op http://www.isoc.be/wg_medewerkers.htm of via email aan
> werkgroepen at isoc.be

hoe verloopt dat precies? Via mailinglijst/wiki/Real life commissies?

Staat dat in ontwikkeling zijnde actieplan ergens online? 
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050203/9a491f1b/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list