[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Fri Feb 4 22:33:44 CET 2005


Op vrijdag 4 februari 2005 15:14, schreef Geert Uytterhoeven:
> On Fri, 4 Feb 2005, Luc Stroobant wrote:
> > Onno Timmerman wrote:
> > > http://veiligecomputer.be/pages/page7.html
> >
> > Ik citeer:
> >
> > "Minstens even ingrijpend is het voorstel van Philippe De Coene om de
> > internetaanbieders én softwarefabrikanten te verplichten de veiligste
> > mogelijke producten aan te bieden."
> >
> > Als dat goedgekeurd is, heeft de regering net het gebruik van Windows
> > verboden. Proficiat.
> >
> :-)
>
> Maar:
> | In de praktijk houdt dat in dat elk internetabonnement dat wordt verkocht
> | verplicht - en helemaal gratis - beveiligingssoftware (anti-virus,
> | anti-spam, firewall, anti-spyware) moet bevatten
>
> en
>
> | Philippe beseft dat die verplichting behoorlijk wat gevolgen zal hebben.
> | Nu kost dergelijke software voor de consument al snel meer dan 50 euro.
> | ,,De internetwereld moet zich maar organiseren en deals sluiten met
> | beveiligingssoftwarefirma's. Als je een auto koopt, zeurt toch ook geen
> | fabrikant dat er gordels en airbags in moeten zitten?''
>
> Wel als niet de fabrikanten, maar de tankstations verplicht worden die
> gordels en airbags te leveren... Wat dus het geval is i.v.m. die
> Internetabonnementen.

idd, en dat heb je nog de auto's die standaard al wel uitgerust zijn met 
gordels en airbags (veiligheid) die dan voor iets zouden moeten betalen (het 
wordt immers altijd (voor een deel) doorgerekend aan de consoment) dat ze 
niet meer nodig hebben~Linux.

Eén van de belangrijkste dingen in een besturingssysteem is niet een 
geïntegreerde browser of mediaspeler maar veiligheid. Dus als de overheid 
echt iets wilt doen aan de veiligheid op het internet, dan zou men normen 
kunnen opleggen waaraan een besturingssysteem moet voldoen voor het verkocht 
mag worden met als doel om het aan te sluiten op het internet. Waarschijnlijk 
valt Windows dan wel buiten deze normen waardoor het *alleen* verkocht mag 
worden in combinatie met anti-virussoftware e.d. (naar keuze natuurlijk). Een 
mooi meegenomen voordeel (naast het "veiligere internet") is natuurlijk dat 
meer gebruikers zullen uitkijken naar alternatieven...

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050204/6ba0128b/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list