[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Wim De Smet fragmeat at yucom.be
Sat Feb 5 12:59:31 CET 2005


On Sat, 05 Feb 2005 07:15:12 +0100
Mattias Campe <Mattias.Campe at telenet.be> wrote:
> Peter Vandenabeele schreef:
> 
> >On Fri, Feb 04, 2005 at 05:20:13PM +0100, Luc Stroobant wrote:
> >  
> >
> >>Ik begrijp dat soort voorstellen echt niet. Het zal ongetwijfeld
> >gemaakt >zijn met de beste bedoelingen, maar getuigt echt wel van
> >serieus gebrek >aan praktijkkennis. Ik erger me daar mateloos aan.
> >>    
> >>
> [...]
> 
> >Maar, ik heb op de hele thread nog weinig alternatieve voorstellen 
> >gezien die op *korte termijn* (in 2005) het probleem zullen
> >aanpakken. De enige die ik zie, zijn:
> >
> >* op korte termijn Firefox, Thurnderbird, OO.o gaan promoten (ook op
> >Windows).* de mensen de hint geven zelf een gratis virusscanner te
> >downloaden
> >  
> >
> Als wij hier bijna een consensus hebben dat een ISP ons - bij het 
> voorstel van Coene - eigenlijk een virusscanner opdringt (maar we zijn
> 
> nog vrij een andere te gebruiken, wat echter "dom" zou zijn dat je die
> 
> "gratis" scanner links laat liggen) en dat dat concurrentievervalsing 
> zou zijn, dan denk ik dat ook wij niet mogen zeggen van "kijk, wij 
> vinden dat de regering die browser, die e-mailclient en dat 
> kantoorpakket moet gaan promoten".
> 
> Ze zouden wel een /algemene/ informatiecampagne kunnen organiseren,
> met bv. "Wist u dat xx% van de mensen surfen met een onveilige browser
> op het net?... Misschien wordt het tijd dat ook ú eens uitkijkt voor
> een veilige browser". En dan is het aan groepen zoals mozbrowser.nl,
> de linuxsites en de "alternatieve" gebruikers,... om te zorgen dat de 
> gewone man weet dat Firefox wél een veilige browser is. Maar deze 
> laatste stap kunnen  we kunnen niet verwachten van de regering en 
> trouwens ook niet van OSB.be
> 
> just my 0.02 c
> Mattias

Totaal mee eens. Ik denk dat het beste gewoon is aan te raden een of
andere informatiecampagne te lanceren. Mensen proberen verplichten
virusscanners te draaien is IMHO gewoon weer een geval van regelgeving
om de regelgeving. We moeten niet per sé voor elk probleem een wet
hebben, de mensen kunnen ook geleerd worden van het probleem zelf op te
lossen. (zeker in dit geval waar er geen algemene, eenduidige oplossing
is)

Ik ben denk ik gewoon een beetje wantrouwig tegenover alles wat het
wetboek weer een aantal gram zwaar maakt. Ik zie zo het bos door de
bomen al niet meer.

mvg,
Wim
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050205/f0d0f428/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list