[Openstandaarden] Provinciaal Bibliotheek Systeem

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Tue Feb 8 17:58:37 CET 2005


Op dinsdag 8 februari 2005 10:39, schreef Curd Delsemme:
> Hallo allemaal
>
>
> Doordat ik als systeembeheerder bij een gemeentebestuur aan de slag ben,
> kom ik in contact met een gebied waar open standaarden een belangrijke
> plaats zouden kunnen innemen: de bibliotheek.

<snip>

Ik weet niet of dit iets ter zake doet maar er bestaan wel enkele open source 
bibliotheeksystemen die met open standaarden overweg kunnen:
http://www.koha.org/
http://open-ils.org/ (deze gebruikt zelfs XMPP/Jabber!)

Wat informatie over de open standaarden waarvan ze gebruik zeggen te maken:
http://www.loc.gov/marc/
http://www.niso.org/standards/standard_detail.cfm?std_id=728
http://en.wikipedia.org/wiki/MARC_standards

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050208/7a148cf5/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list