[Openstandaarden] verslag meeting eID 2005-02-26 Brussel

Wouter Horré wouter at ligezin.be
Mon Feb 28 20:32:26 CET 2005


On Mon, Feb 28, 2005 at 08:18:13PM +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> On Monday 28 February 2005 19:17, Peter Vandenabeele wrote:
> > * op elke kaart:
> >  * 2 private keys
> >   sign (wettelijk bindend)
> >   auth (authenticatie)
> hoe/wanneer worden deze keys gegenereert? Zijn deze uberhaupt nog 'private', 
> of heeft de overheid de gelegenheid om een kopie te maken?
> 

Voor zover ik weet, worden die door de processor op de kaart gegenereerd. De
overheid kan er dus geen kopie van nemen.

mvg
Wouter

-- 
http://www.ligezin.be/

How the mind works is still a mystery. We understand the hardware, but we don't
have a clue about the operating system.
                          --> James Watson <--
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050228/1286977e/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list