[Openstandaarden] verslag meeting eID 2005-02-26 Brussel

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Mon Feb 28 20:18:13 CET 2005


On Monday 28 February 2005 19:17, Peter Vandenabeele wrote:
> * op elke kaart:
>   * 2 private keys
>     sign (wettelijk bindend)
>     auth (authenticatie)
hoe/wanneer worden deze keys gegenereert? Zijn deze uberhaupt nog 'private', 
of heeft de overheid de gelegenheid om een kopie te maken?

>   * iedereen kan gegevens van kaart lezen (zonder PIN)
?? WTF ?? dit garandeert dus dat ik _heel_ erg onwillig zal zijn om dat ding 
te gebruiken met apparaten die niet van mij zijn. Je geeft op die manier de 
controle over je persoonlijke gegevens dus volledig uit handen, en daar 
wordt gegarandeert misbruik van gemaak.

afgezien daarvan ik naam aan dat dit niet geldt voor de private keys?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050228/52f3e6f7/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list