[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Mon Jan 3 10:07:40 CET 2005


Gegroet,

Peter Dedecker schreef:
>> De VRT heeft hier m.i. heel slecht haar huiswerk gemaakt. Ze had de 
>> muziek-shop veel meer onder druk moeten zetten om de rechten van de 
>> kopers te laten primeren.

> Zeer zeker!  Misschien ook eens proberen een reactie los te weken van de 
> Vlaams Minister van Media (Bourgeois) wat hij vindt van het feit dat 
> onze openbare omroep, die er voor iedereen zou moeten zijn, een groot 
> deel van de consumenten in de kou laat staan?

Hmm. Je weet het niet. Meer dan 90 % van de gebruikers maakt nog altijd 
gebruik van windows dus dan kun je moelijk zeggen "een groot deel van de 
gebruikers".
Het overgrote deel van de gebruikers kan het systeem *wel* gebruiken.


Het gaat hier over twee verschillende zaken.

1/ Je kunt wel van de VRT eisen dat ze een principiele beslissing nemen 
dat ze achter open standaarden staan. (Wat ze bv. ook als argument 
gebruiken voor het aanbieden van hun streaming via mp3).

Maar dan moet je ook realist genoeg kunnen zijn dat de VRT niet "altijd 
en alleen" open standaard systemen gaat kunnen gebruiken.
Dit soort beslissingen hebben eveneens financiele gevolgen en -aangezien 
de VRT op dat vlak toch een bepaalde autonomiteit heeft t.o.v. de 
overheid- moeten we die ook respecteren.

Je moet nu ook niet "we gaan het tegen de minister zeggen" gaan roepen 
bij alles dat je niet aanstaat.
Je doet er m.i. beter aan om op een "volwassen" manier tegen de VRT te 
zeggen "kijk, dat daar is niet de dienstverlening die we van jullie 
gewoon zijn. Vorige jaar was het wel OK, dit jaar niet. Kunnen jullie 
ervoor zorgn dat het niet meer gebeurd".
2/ Een ander aspect dat mij persoonlijk meer stoort in het gebruik van 
"monopolie-systemen" bij het verkopen diensten i.v.m. muziek. Ik snap 
eigenlijk niet waarom de VRT maar één enkele leverancier gekozen heeft.

Indien ze meerdere internet muziek-diensten aangesproken had en links 
gezet naar meerdere leveranciers; dan zou de concurrentie tussen hen er 
wel voor zorgen dat er iets gebeurd inzake dienstverlening en kostprijs 
voor de eindgebruiker.
Uiteindelijk "kost" dit de VRT toch niets. Ze kan -op haar website van 
radio1- evengoed kunnen links leggen naar FRS, ITMS, MSN music-shop, de 
IFPI-muziek dienst die vorig jaar gebruikt werd.
Dan zou de concurrentie tussen de verschillende diensten er wel voor 
gezorgd hebben dat de prijs gedrukt werd.


(Of het moet zijn dat de VRT betaald werd door de FRS om als enige 
vermeld te worden en dan kun je de VRT daar m.i. *wel* op aanspreken).
> Peter
Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kristoff.bonne.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 306 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050103/b7b2177c/kristoff.bonne-0003.vcf


More information about the Openstandaarden mailing list