[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Mon Jan 3 11:17:07 CET 2005


On Monday 03 January 2005 10:07, Kristoff Bonne wrote:
> Gegroet,
> Hmm. Je weet het niet. Meer dan 90 % van de gebruikers maakt nog altijd
> gebruik van windows dus dan kun je moelijk zeggen "een groot deel van de
> gebruikers".
als je uit gaat van 95% markt aandeel voor Windows wil dat nog steeds zeggen 
dat 1/20 Belgen uitgesloten wordt, i.e. ongeveer 500.000 mensen. Dat is 
denk ik een meer dan genoeg om dit een issue te maken.

> 1/ Je kunt wel van de VRT eisen dat ze een principiele beslissing nemen
> dat ze achter open standaarden staan. (Wat ze bv. ook als argument
> gebruiken voor het aanbieden van hun streaming via mp3).
>
> Maar dan moet je ook realist genoeg kunnen zijn dat de VRT niet "altijd
> en alleen" open standaard systemen gaat kunnen gebruiken.
niet altijd en alleen, is prima, maar dan wel _eerst_ open standaarden en 
das pas de rest, en niet omgekeerd

> Dit soort beslissingen hebben eveneens financiele gevolgen en -aangezien
> de VRT op dat vlak toch een bepaalde autonomiteit heeft t.o.v. de
> overheid- moeten we die ook respecteren.
financieel, komen open standaarden (en vrije software)  denk ik beter uit 
(zeker zo op de lange termijn, enkel en alleen al om dat zonder de 
standaard competitie onmogelijk is)

> Je moet nu ook niet "we gaan het tegen de minister zeggen" gaan roepen
> bij alles dat je niet aanstaat.
wanneer 500.000 belgen uitgesloten worden van een 'publieke' dienst vindt ik 
dat persoonlijk een probleem waar 'de overheid' zich zorgen over mag (of 
zelfs dient te) maken.

> Je doet er m.i. beter aan om op een "volwassen" manier tegen de VRT te
> zeggen "kijk, dat daar is niet de dienstverlening die we van jullie
> gewoon zijn. Vorige jaar was het wel OK, dit jaar niet. Kunnen jullie
> ervoor zorgn dat het niet meer gebeurd".
goede aanpak
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050103/71a13009/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list