[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Mon Jan 3 17:02:16 CET 2005


On Monday 03 January 2005 15:33, frank goossens wrote:
> > > Maar dan moet je ook realist genoeg kunnen zijn dat de VRT niet
> > > "altijd en alleen" open standaard systemen gaat kunnen gebruiken.
> >
> > niet altijd en alleen, is prima, maar dan wel _eerst_ open standaarden
> > en das pas de rest, en niet omgekeerd
>
> maar: is er eigenlijk een op open standaarden gebaseerde drm-oplossing
ogg-s[1] is er één

[1] http://www.sidespace.com/products/oggs/

> die liefst ook een beetje marktaandeel heeft?
de enigen die om DRM uberhaupt willen zijn de grote platenmaatschappijen,
De kleine labels, en onafhankelijke muzikanten zijn aan een ferme opmars 
bezig (wat de grote labels de laatste jaren achteruit gaan aan verkoop gaan 
de 'kleinere' labels vooruit; en in tegenstelling tot de 'grote' labels 
hebben de 'kleine' gespecializeerde labels het licht gezien en sluiten ze 
zich in toeneemende mate aan rond sites as mindawn[1], magnatune [2] en 
bleep [3] die muziek goedkoop en in niet-DRM formaat(en) aanbieden. Voor de 
muziek van de grote labels zijn er alternatieven als allofmp3 [4] die 
goedkoper (en legaal) niet-DRM muziek aanbieden.

-> DRM is zowiezo doomed IMO

[1] http://www.mindawn.com/
[2] http://www.magnatune.com/
[3] http://www.warprecords.com/bleep/
[4] http://www.allofmp3.com/index.shtml?r=507032442
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050103/400c7949/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list