[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Wed Jan 5 15:45:13 CET 2005


Dieter Van Uytvanck wrote:
> On Wed, Jan 05, 2005 at 01:33:23AM +0000, Peter Dedecker wrote:
> 
>>Briefje voorbereiden op de wiki?
> 
> Goed idee.

Ik heb reeds een poging ondernomen op de wiki, zie [1]. Zoals je kan 
zien, heb ik grote stukken uit de 'discussie' hier overgenomen. Dit is 
zeker voor aanpassing vatbaar, het is slechts een eerste draft. Gelieve 
dus even na te kijken, fouten aan te passen, argumenten toe te voegen. 
Bedankt!


[1] http://www.openstandaarden.be/wiki/pmwiki.php/Main/Radio1WmaDrm
-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050105/a73f7b48/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list