[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Wed Jan 5 17:49:54 CET 2005


Herman Bruyninckx wrote:
> Ik zou deze juridische aspecten ook expliciet vermelden in de brief: we
> pleiten vanuit openstandaarden.be voor een niet-DRM aanpak van het
> copieerprobleem, omdat we anders in de juridische problemen komen met "fair
> use" rechten van de consument (waarvan de brief al een paar voorbeelden
> geeft).
> 
> De hele discussie is immers terug te brengen tot dit: "Wat is de
> juiste balans tussen "fair use" en bescherming van content?" En eigenlijk
> gaat die discussie de bevoegdheid van openstandaarden.be te buiten. Tenzij
> we als volgt redeneren:
> - als er een technische bescherming komt, dan moet de relevante
>  technologie als open standaard door de overheid opgelegd worden.
>  (Want anders geeft de overheid zijn juridisch monopolie om te mogen
>  beslissen wat fair use is uit handen, aan een oligarchie van bedrijven.)
> - een open standaard kan enkel werken met een door de aanbieder van
>  digitale content gesloten gehouden sleutel.
> - dus zijn al de commerciele DRM evoluties niet aanvaardbaar.

Inderdaad een goed punt om van te vertrekken. Pas het gerust aan in de 
brief.

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050105/7ee058ca/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list