[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Wed Jan 5 18:32:57 CET 2005


Herman Bruyninckx wrote:
> On Wed, 5 Jan 2005, Peter Dedecker wrote:
> 
>> Inderdaad een goed punt om van te vertrekken. Pas het gerust aan in 
>> de brief.
>>
> Ik vrees dat dat er niet van zal komen...

OK, ik heb het er zelf ingegooid, grotendeels letterlijk overgenomen.

Aanvullingen en verbeteringen blijven zoals steeds van harte welkom.

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050105/4f280044/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list