[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jan 6 17:59:13 CET 2005


Peter Dedecker wrote:
> OK, ik heb het er zelf ingegooid, grotendeels letterlijk overgenomen.
> 
> Aanvullingen en verbeteringen blijven zoals steeds van harte welkom.

Dit was tot hiertoe de laatste aanpassing/opmerking. Ik stel voor dat 
als er tegen morgenavond (laat ons zeggen 18u) geen verdere reacties 
gekomen zijn, we de e-mail goedkeuren en versturen. Naar wie sturen we 
die allemaal? Enkel naar een generiek info at vrt adres of zo lijkt mij 
niet zo doeltreffend.

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/384e7d1d/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list